Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Servicii

CONSULTANT INSOLVENTA SPRL oferă următoarele servicii profesionale care acoperă toate etapele procedurii insolvenţei, asigurând o gamă largă de soluţii:
1. Servicii de prevenire a stării de insolvenţă.
a) Concordatul preventiv;
b) Mandatul Ad – Hoc.
2. Servicii de preinsolvenţă.
a) analiza stării economico-financiare a debitorului înainte de instaurarea insolvenţei;
b) analiza privind riscul apariţiei stării de faliment a debitorului;
c) servicii de mediere a litigiilor în care debitorul este angrenat;
d) servicii de încasare/recuperare a creanţelor;
e) servicii de evaluare a terenurilor, a proprietăţilor imobiliare rezidenţiale, a proprietăţilor imobiliare comerciale, a întreprinderilor, a bunurilor mobile, a proprietăţii intelectuale, a proiectelor de investiţii, a portofoliilor bancare şi evaluare în vederea impozitării;
f) evidenţa contabilă a societăţilor aflate în lichidare judiciară sau lichidare voluntară.
3. Servicii de insolvenţă.
a) administrarea societăţilor aflate în perioada de observaţie sau de reorganizare judiciară;
b) asistenţă calificată în elaborarea şi implementarea unor planuri de reorganizare fundamentate şi viabile;
c) maximizarea valorii activelor societăţilor aflate în faliment prin expunerea adecvată pe piaţă;
d) asigurarea valorificării activelor societăţilor aflate în faliment.
e) lichidare voluntara – produs aplicabil in afara insolventei demarat la initiativa si sub controlul asociatilor / actionarilor.
f) administrarea procedurilor de insolvenţă a unităţilor administrative-teritoriale conform OUG nr. 46/2013.
4. Servicii conexe.
a) consilierea şi reprezentarea creditorilor, asociaţilor, acţionarilor şi administratorilor speciali în cadrul procedurilor de insolvenţă în care CONSULTANT INSOLVENTA SPRL nu are calitatea de administrator sau lichidator judiciar;
b) expertizarea planurilor de reorganizare judiciare propuse de alte subiecte îndreptăţite;
c) asistenţă şi consultanţă pentru întocmirea actelor constitutive şi actelor modificatoare ale comercianţilor.