Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

MIDNIGHT PRODUCTION SRL

 1. Anunt de licitatie publica privind mijloacele de transport din averea Midnight Production SRL-D 90%
 2. Anunt de licitatie publica privind mijloacele de transport din averea Midnight Production SRL-D 100%
 3. Anunt de licitatie publica privind obiectele de inventar din averea Midnight Production SRL-D 100%
 4. Anunt de licitatie publica privind mijloacele de transport din averea Midnight Production SRL-D 100%
 5. Tabel definitiv consolidat de creante intocmit impotriva debitorului Midnight Production SRL
 6. Raport de activitate termen lunar 02.06.2022
 7. Tabel suplimentar de creante intocmit impotriva debitorului Midnight Production SRL
 8. Raport de verificare a creanțelor născute după data deschiderii procedurii insolventei Midnight Production SRL
 9. Proces-verbal al Adunarii Generale a Creditorilor din data de 04.05.2022 ora 09.00
 10. Raport de activitate termen lunar 02.05.2022
 11. Raport de activitate cu privire la Adunarea Generala a Creditorilor din data de 04.05.2022 si 11.05.2022 ora 09.00
 12. Dubla convocare a Adunarii Generale a Creditorilor in 04.05.2022 si 11.05.2022 ora 09.00
 13. Proces-verbal al Adunarii Generale a Creditorilor din data de 27.04.2022 ora 08.00
 14. Proces-verbal al Adunarii Generale a Creditorilor din data de 21.04.2022 ora 08.00
 15. Proces-verbal al Adunarii Generale a Creditorilor din data de 20.04.2022 ora 08.00
 16. Notificare privind intrarea in faliment in procedura generala
 17. Proces-verbal al Adunarii Generale a Creditorilor din data de 15.04.2022 ora 08.00
 18. Raport de activitate cu privire la Adunarea Generala a Creditorilor din data de 15.04.2022 si 21.04.2022 ora 08.00
 19. Dubla convocare a Adunarii Generale a Creditorilor in data de 15.04.2022 si 21.04.2022 ora 08.00
 20. Raport de activitate termen fond 17.03.2022
 21. Raport de activitate termen fond 17.02.2022