Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Tractor Deutz Fahr, Incarcator frontal si Cupa Stoll Robust M 2,40 MH Popovici PFA

Debitorul Popovici Nelu Persoana Fizica Autorizata cu sediul în sat Zlagna nr. 65, com. Turnu Ruieni, jud. Caras – Severin, număr de înregistrare în registrul comerţului F11/496/2015, cod indentificare fiscală C.U.I. 34952987, prin lichidator judiciar, Consultant Insolventa SPRL Filiala Timis, cu sediul ales in Mun. Drobeta Turnu Severin, str. Zabrautului nr. 7A, jud. Mehedinti, CUI 38704372, inregistrata in RFO II sub nr. 0918, prin reprezentant asociat coordonator Serban Valeriu, conform Sentintei nr. 11 din data de 23.01.2020, pronunţată de Tribunalul Caras Severin, Secţia a II – a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 2427/115/2019, scoate la vânzare, la pretul diminuat cu 25% fata de pretul stabilit prin Raportul de Evaluare nr. 20258/28.06.2021, conform hotarare adunare creditori nr. 99/04.04.2022, bunurile mobile:

Tractor Deutz Fahr 6155 cu seria WSXCA40200LD50228, An fabricatie 2018, Culoare Verde, Stare: Foarte buna, Ore functionare 60, la pretul de pornire al licitatiei de 58.500 Euro Exclusiv T.V.A (echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii);

Incarcator frontal Stoll FZ 60.1 cu serie 7124711, An fabricatie 2019, Stare Foarte Buna, Culoare negru, la pretul de pornire al licitatiei de 5250 Euro Exclusiv T.V.A (echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii);

Cupa Stoll Robust M 2,40 MH cu seria 5954455, An fabricatie 2019, Stare Foarte Buna, Culoare negru, la pretul de pornire al licitatiei de 675 Euro Exclusiv T.V.A (echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii);

Total valoare bunuri mobile valorificate in bloc 64.425 Euro  exclusiv TVA (echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii).

          Licitatia va avea loc în Municipiul Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuţului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi la data de 04.05.2022 orele 14:00.

Titlul executoriu în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea bunurile mobile, conform Raportului de evaluare nr. 20258/28.06.2021 o reprezinta Sentința nr. 11 din data de 23.01.2020 de deschidere a procedurii de faliment pronunțată de către judecătorul sindic în dosarul de insolvență nr. 2427/115/2019.

Participarea la licitaţie este condiţionată de consemnarea în contul unic de insolventa al debitoarei Popovici Nelu Persoana Fizica Autorizata pana la data de 03.05.2022 orele 1700, a unei cauţiuni de 10% din preţul de pornire pentru bunurile mobile şi achiziţionarea caietului de sarcini in suma de 500,00 lei exclusiv TVA

Cont deschis la Banca Romaneasca S.A. Sucursala Drobeta Turnu Severin, sub nr. RO11BRMA0999100090497019.

Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra bunului imobil sa anunțe lichidatorul judiciar înainte de data stabilita pentru vânzare în termen, sub sanctiunea prevazută de lege.

Avand in vedere măsurile de prevenire a răspândirii virusului COVID 19 (CORONAVIRUS), precum si a ordonantelor militare emise, lichidatorul judiciar recomanda ca participarea la licitatie sa aiba loc prin sistem de videoconferinta, iar in masura in care se doreste participarea fizica se impune prezenta unui singur participant care sa respecte masurile impune de autoprotectie (masca, manusi, etc.).

          Relaţii suplimentare la telefoanele: 0756482035, 0252/354399 sau la sediul profesional al lichidatorului din Municipiul Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, judetul Mehedinti.