Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Terenuri de vanzare in Arad, SC Cromatic Doll SRL

Debitorul SC Cromatic Doll SRL cu sediul în București, str. Sos. Ștefan Cel Mare, nr. 236, bl. 59B1, sc. A, et. 3, ap. 9, sector 2, înregistrată în Registrului Comerţului sub nr. J40/7160/2010, având cod fiscal nr. 3714357, aflata în procedură de faliment in bankruptcy, en faillite în dosar nr. : 31513/3/2012 prin lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL reprezentata de asociat coordonator ec Popescu Emil, cu sediul procesual ales în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuţului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi, scoate la vânzare la un preț diminuat cu 10% față de prețul stabilit prin raportul de evaluare:

 TEREN INTRAVILAN
PROPRIETATE ÎNSCRISĂ ÎN CF 306106 ARAD, IMOBIL NUMĂR CADASTRAL 338708/UTA ARAD, SUPRAFAȚĂ TEREN 2.500 M2 LA PRETUL DE 20.250,00 EURO (PRET CE SE VA ACHITA IN LEI LA CURSUL BNR DIN ZIUA PLATII)
 TEREN EXTRAVILAN
PROPRIETATE ÎNSCRISĂ ÎN CF 306105 ARAD, IMOBIL NUMĂR CADASTRAL 338710/UTA ARAD, SUPRAFAȚĂ TEREN 2.500 M2 LA PRETUL DE 20.250,00 EURO (PRET CE SE VA ACHITA IN LEI LA CURSUL BNR DIN ZIUA PLATII)
Pretul nu este afectat de TVA

Titlul executoriu în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea bunurilor imobile * terenuri * descrise anterior, o reprezinta sentinta nr. 2529 din data de 13.03.2013 de deschidere a procedurii de faliment pronunțată de către judecătorul sindic in dosarul de insolvență nr.31513/3/2012 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti.
Licitaţia va avea loc la biroul lichidatorului judiciar din localitatea Timisoara, str. Nicu Filipescu nr. 4, ap 14, judeţul Timis la data de 26.10.2015 orele 1200.
– Informăm toți ofertanţii faptul că sunt obligaţi să depuna o garanţie reprezentând 10% din preţul de pornire al licitaţiei și să achiziționeze caietul de sarcină în suma de 500,00 lei.
– Invităm pe toti cei care vor să participe la şedinţa de licitaţie din data de 26.10.2015 să depună oferte de cumpărare și documentele în copie xerox din care rezultă faptul că a fost achitată garanția de licitație și contravaloarea caietului de sarcină până la data de 23.10.2015 orele 11,00 la urmatoarele adrese: Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, judeţul Mehedinţi; Bucuresti, str. Barbu Stefănescu Delavrancea nr. 7, ap. 2bis, sector 1; Timisoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timis; Oradea, str. T. Vladimirescu, nr. 89, bl. R19, sc. B, ap. 54 Jud. Bihor.
Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra imobilului sa anunte lichidatorul judiciar inainte de data stabilita pentru vânzare în termen, sub sanctiunea prevazută de lege
Relaţii la sediiile lichidatorului judiciar mentionate anterior, telefon 0742592183, tel./fax : 0252354399 sau la adresa de email : office@consultant-insolventa.ro.; site www.consultant-insolventa.ro.