Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Terenuri de vanzare in Arad, SC Cromatic Doll SRL

Debitorul SC Cromatic Doll SRL cu sediul în București, str. Sos. Ștefan Cel Mare, nr. 236, bl. 59B1, sc. A, et. 3, ap. 9, sector 2, înregistrată în Registrului Comerţului sub nr. J40/7160/2010, având cod fiscal nr. 3714357, aflată în procedura de faliment, in bankruptcy, en faillite în dosar nr. 31513/3/2012 prin lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL reprezentată de asociat coordonator ec. Popescu Emil, cu sediul procesual ales în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuţului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi, scoate la vânzare:

 TEREN INTRAVILAN
PROPRIETATE ÎNSCRISĂ ÎN CF 306106 ARAD, IMOBIL NUMĂR CADASTRAL 338708/UTA ARAD, SUPRAFAȚĂ TEREN 2.500 M2 LA PRETUL DE 20.250,00 EURO (PRET CE SE VA ACHITA IN LEI LA CURSUL BNR DIN ZIUA PLATII)
 TEREN EXTRAVILAN
PROPRIETATE ÎNSCRISĂ ÎN CF 306105 ARAD, IMOBIL NUMĂR CADASTRAL 338710/UTA ARAD, SUPRAFAȚĂ TEREN 2.500 M2 LA PRETUL DE 20.250,00 EURO (PRET CE SE VA ACHITA IN LEI LA CURSUL BNR DIN ZIUA PLATII)
prețul nu este afectat de tva.

Titlul executoriu în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea bunurilor imobile * terenuri * descrise anterior, o reprezintă sentința nr. 2529 din data de 13.03.2013 de deschidere a procedurii de faliment pronunțată de către judecătorul sindic în dosarul de insolvență nr. 31513/3/2012 aflat pe rolul Tribunalului București.
Licitaţia va avea loc la biroul lichidatorului judiciar din localitatea Timișoara, str. Nicu Filipescu nr. 4, ap 14, judeţul Timiș la data de 17.11.2015 orele 1200.
– Informăm toți ofertanţii că sunt obligaţi să depună o garanţie reprezentând 10% din preţul de pornire al licitaţiei în contul unic de insolvență nr. RO77 PIRB 2700 7674 2300 1000
deschis la Piraeus Bank SA Dr. Tr. Severin, şi să achiziționeze caietul de sarcină în sumă de 500,00 lei.
– Invităm pe toti cei care vor să participe la şedinţa de licitaţie din data de 17.11.2015 să depună oferte de cumpărare și documentele în copie xerox din care rezultă faptul că a fost achitată garanția de licitație și contravaloarea caietului de sarcină până la data de 17.11.2015 orele 10,00 la următoarele adrese: Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, judeţul Mehedinţi; Bucuresti, str. Barbu Stefănescu Delavrancea nr. 7, ap. 2bis, sector 1; Timișoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timis; Oradea, str. T. Vladimirescu, nr. 89, bl. R19, sc. B, ap. 54 Jud. Bihor.
Somăm pe toți cei care pretind vreun drept asupra imobilului să anunțe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare în termen, sub sancțiunea prevăzută de lege.
Relaţii la sediile lichidatorului judiciar menționate anterior, telefon 0742592183, tel./fax : 0252354399 sau la adresa de email : office@consultant-insolventa.ro; site www.consultant-insolventa.ro.