Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Teren extravilan Prunisor

Debitorul SC Tecnogreen SRL – societate în reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement, cu sediul in Mun. Drobeta Turnu Severin, str. George Cosbuc nr. 3A, Camera 2, Sc.1, Et. Subsol, Ap.3, jud. Mehedinti, cod unic de înregistrare 15195512, număr de ordine în Registrul Comerțului Mehedinti J25/302/2016, prin administrator judiciar, Consultant Insolventa SPRL Filiala Timis, cu sediul ales in Mun. Drobeta Turnu Severin, str. Zabrautului nr. 7A, jud. Mehedinti, CUI 38704372, inregistrata in RFO II sub nr. 0918, prin reprezentant asociat coordonator Serban Valeriu, scoate la vânzare, la pretul stabilit prin Raportul de Evaluare nr. 51/13.03.2020, urmatoarele bunuri imobile:

– TEREN EXTRAVILAN avand S = 97.400 mp cu numar cadastral 50308, inscris in Cartea Funciara nr. 50308, Tarlaua 150 Parcela 6,3683, la pretul de 23.720 Euro exclusiv TVA (echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii),

– TEREN EXTRAVILAN avand S = 11.716 mp cu numar cadastral 50208, inscris in Cartea Funciara nr. 50208, Tarlaua 153 Parcela 3734, la pretul de 2.850 Euro exclusiv TVA (echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii),

– TEREN EXTRAVILAN avand S = 120.000 mp cu numar cadastral 50322, inscris in Cartea Funciara nr. 50322, Tarlaua 153 Parcela 3721/2, la pretul de 29.220 Euro exclusiv TVA (echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii),

– TEREN EXTRAVILAN avand S = 251.600 mp cu numar cadastral 50391, inscris in Cartea Funciara nr. 50391, Tarlaua 153 Parcela 3732/1,3732/3, la pretul de 61.270 Euro exclusiv TVA (echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii),

            situate in extravilanul satului Prunişor, comuna Prunişor, Judeţul Mehedinţi.

Valoarea totala a bunurilor imobile este de 84.990 EURO exclusiv TVA (echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii).

Administratorul judiciar mentioneaza faptul ca, asupra bunurilor enumerate mai sus detin un drept de ipoteca – creditorul A.N.A.F.  D.G.R.F.P. Craiova – A.J.F.P. Mehedinti.

Licitaţia va avea loc la biroul administratorului judiciar din Mun. Dr. Tr. Severin, str. Zabrautului nr. 7A, jud. Mehedinti la data de 25.06.2020, orele 1400.

Titlul executoriu în baza căruia administratorul judiciar procedează la vânzarea bunurilor imobile descrise anterior, il reprezinta Sentinta nr. 8 din data de 11.05.2020, de confirmare a planului de reorganizare a debitoarei SC Tecnogreen SRL, pronunţată de Tribunalul Mehedinti Secţia a II – a Civilă de Contencios Administrativ si Fiscal în dosarul nr. 2726/101/2018.

Participarea la licitaţie este condiţionată de consemnarea în contul unic de insolventa al debitoarei SC Tecnogreen SRL, pana la data de 24.06.2020 a unei cauţiuni de 10% din preţul de pornire pentru bunul imobil pe care intentioneaza sa-l achizitioneze precum şi achiziţionarea caietului de sarcini in suma de 1000,00 lei+TVA.

Cont deschis la Banca Romaneasca S.A. Sucursala Drobeta Turnu Severin, sub nr. RO11BRMA0999100083622047.

Invităm pe toti cei care vor să participe la şedinţa de licitaţie să transmita oferte de cumpărare și documentele în copie xerox din care rezultă faptul că a fost achitată garanția de licitație și contravaloarea caietului de sarcină la adresa de email: office@consultant-insolventa.ro.

Avand in vedere măsurile de prevenire a răspândirii virusului COVID 19 (CORONAVIRUS), precum si a ordonantelor militare emise, administratorul judiciar recomanda ca participarea la licitatie sa aiba loc prin sistem de videoconferinta, iar in masura in care se doreste participarea fizica se impune prezenta unui singur participant care sa respecte masurile impune de autoprotectie (masca, manusi, halat, etc.).

Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra bunurilor imobile descrise anterior sa anunte administratorul judiciar inainte de data stabilita pentru vânzare în termen, sub sanctiunea prevazută de lege.

          Relaţii suplimentare la telefoanele: 0756482035, 0742592183, 0252/354399 sau la sediul profesional al administratorului judiciar din Municipiul Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, judetul Mehedinti.