Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Teren extravilan plus vie Punghina 280 ha Tecnogreen D&G Licitatie 03.08.2022

Debitoarea, SC Tecnogreen SRL – în faliment, in bancruptcy, en faillite, cu sediul în Dr.Tr.Severin, str.George Cosbuc nr.3A, Camera 2, Sc.1, Et. Subsol, Ap.3, jud.Mehedinti, CIF:15195512, J25/302/2016, prin lichidator judiciar, Consultant Insolventa SPRL Filiala Timis, cu sediul ales in Dr.Tr.Severin, str.Zabrautului nr.7A, jud.Mehedinti, CUI 38704372, inregistrata in RFO II sub nr. 0918, prin reprezentant asociat coordonator Serban Valeriu, conform Sentintei nr. 51/2021 din data de 03.11.2021, pronunţată de Tribunalul Mehedinti Secţia a II – a Civilă de Contencios Administrativ si Fiscal, în dosarul nr. 2726/101/2018 si

Debitoarea, SC D&G Agricolture Enterprise SRL – în faliment, in bancruptcy, en faillite, cu sediul în Dr.Tr.Severin, str.George Cosbuc nr.3A, sc.1, subsol, ap.3, cam.2, jud.Mehedinti, J25/272/2006, C.U.I. 18704890, prin lichidator judiciar, Consultant Insolventa SPRL Filiala Timis, cu sediul ales in Dr.Tr.Severin, str.Zabrautului nr.7A, jud.Mehedinti, CUI 38704372, inregistrata in RFO II sub nr. 0918, prin reprezentant asociat coordonator Serban Valeriu, conform Sentintei nr. 43/2021 din data de 06.10.2021, pronunţată de Tribunalul Mehedinti Secţia a II – a Civilă de Contencios Administrativ si Fiscal, în dosarul nr. 1726/101/2019,

Vând in bloc teren extravilan si investitie de vita de vie cu sistem de sustinere in suprafata totala de de 2.801.872 mp (280 hectare) situat in comuna Punghina, jud. Mehedinti, pornind de la pretul total de 2.015.055,00 Euro pret neafectat de T.V.A. (echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii).

Valoarea investiei (vita de vie si sistem sustinere) aflata pe terenul extravilan este in cuantum de 0,00 Euro conform Raportului de evaluare nr. 68/16.06.2022 si Raport de evaluare nr. 67/14.06.2022.

Lichidatorul judiciar mentioneaza faptul ca, asupra bunurilor imobile enumerate mai sus detin un drept de ipoteca legala creditorii: D.G.R.F.P. Craiova – A.J.F.P. Mehedinti, Primaria Punghina, Mollificio Bortolussi SRL, M.C. Vivai Italia S.C.A. si Cabinet Av. Predescu Daniela.

Licitaţia va avea loc la biroul lichidatorului judiciar din Dr.Tr.Severin, str.Zabrautului nr.7A, jud.Mehedinti la data de 03.08.2022, orele 1400.

Titlul executoriu în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea bunurilor imobile il reprezinta Sentinta nr. 51/2021 din data de 03.11.2021, prin care s-a dispus deschiderea procedurii de faliment impotriva debitoarei SC Tecnogreen SRL, pronunţată de Tribunalul Mehedinti Secţia a II – a Civilă de Contencios Administrativ si Fiscal, în dosarul nr. 2726/101/2018, respectiv Sentinta nr. 43/2021 din data de 06.10.2021, prin care s-a dispus deschiderea procedurii de faliment impotriva debitoarei SC D&G Agricolture Enterprise SRL pronunţată de Tribunalul Mehedinti Secţia a II – a Civilă de Contencios Administrativ si Fiscal, în dosarul nr. 1726/101/2019.

Participarea la licitaţie este condiţionată de consemnarea în contul unic de insolventa al debitoarei SC Tecnogreen SRL deschis la Banca Romaneasca S.A. Sucursala Drobeta Turnu Severin, sub nr. RO11BRMA0999100083622047, pana la data de 02.08.2022 orele 17.00 a unei cauţiuni de 10% din preţul de pornire al licitatiei, respectiv suma de  136.966,50 EURO exclusiv TVA (echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii) din totalul de 1.369.665,00 EURO exclusiv TVA (echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii) precum şi achiziţionarea caietului de sarcini in suma de 1.000,00 lei+TVA.

De asemenea, participarea la licitaţie este condiţionată de consemnarea în contul unic de insolventa al debitoarei SC D&G Agricolture Enterprise SRL deschis la Banca Romaneasca S.A. Sucursala Drobeta Turnu Severin, sub nr. RO11BRMA0999100087949896, pana la data de 02.08.2022 orele 17.00 a unei cauţiuni de 10% din preţul de pornire al licitatiei, respectiv suma de 64.539,00 EURO exclusiv TVA (echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii) din totalul de 645.390,00  EURO exclusiv TVA (echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii), respectiv contravaloare caiet de sarcini in suma de 1000 lei+TVA.

Invităm pe toti cei care vor să participe la şedinţa de licitaţie să transmita oferte de cumpărare, documentele în copie xerox din care rezultă faptul că au fost achitate garanțiile de licitație, contravaloarea caietului de sarcini, actele prevazute in caietul de sarcini pentru participare la licitatie, la adresa de email: office@consultant-insolventa.ro. sau la sediul ales al lichidatorului judiciar

Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra bunurilor imobile descrise anterior sa anunte administratorul judiciar inainte de data stabilita pentru vânzare în termen, sub sanctiunea prevazută de lege.

Relaţii suplimentare la telefoanele: 0756482035, 0742592183 0252/354399, email office@consultant-insolventa.ro, sau la sediul ales al lichidatorului judiciar din Municipiul Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, judetul Mehedinti.