Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Teren extravilan Ciupercenii Noi Dolj

Debitorul SC Tecnogreen SRL – societate în reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement, cu sediul in Mun. Drobeta Turnu Severin, str. George Cosbuc nr. 3A, Camera 2, Sc.1, Et. Subsol, Ap.3, jud. Mehedinti, cod unic de înregistrare 15195512, număr de ordine în Registrul Comerțului Mehedinti J25/302/2016, prin administrator judiciar, Consultant Insolventa SPRL Filiala Timis, cu sediul ales in Mun. Drobeta Turnu Severin, str. Zabrautului nr. 7A, jud. Mehedinti, CUI 38704372, inregistrata in RFO II sub nr. 0918, prin reprezentant asociat coordonator Serban Valeriu, scoate la vânzare, la preturile stabilite prin Raportul de Evaluare nr. 33/05.03.2020, urmatoarele bunuri imobile:

– TEREN EXTRAVILAN avand S = 1.700 mp, cu numar cadastral 30249, inscris in Cartea Funciara nr. 30249, situat in Tarlaua 165 Parcela 5, la pretul de 340 Euro exclusiv TVA (echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii).

– TEREN EXTRAVILAN avand S = 4.100 mp, cu numar cadastral 30226, inscris in Cartea Funciara nr. 30226, situat in Tarlaua 165 Parcela 16, la pretul de 820 Euro exclusiv TVA (echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii).

– TEREN EXTRAVILAN avand S = 15.300 mp, cu numar cadastral 34393 si numar cadastral sporadic 30227, inscris in Cartea Funciara nr. 30227, situat in Tarlaua 147 Parcela 27, la pretul de 3.060 Euro exclusiv TVA (echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii).

– TEREN EXTRAVILAN avand S = 6.000 mp, cu numar cadastral 34362 si numar cadastral sporadic 30225, inscris in Cartea Funciara nr. 34362, situat in Tarlaua 146 Parcela 1, la pretul de 1.200 Euro exclusiv TVA (echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii).

– TEREN EXTRAVILAN avand S = 1.600 mp, cu numar cadastral 34380 si numar cadastral sporadic 30250, inscris in Cartea Funciara nr. 34380,  situat in Tarlaua 147 Parcela 17, la pretul de 320 Euro exclusiv TVA (echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii).

– TEREN EXTRAVILAN avand S = 10.000 mp, cu numar cadastral 30215, inscris in Cartea Funciara nr. 30215,  situat in Tarlaua 149 Parcela 91/1, la pretul de 2.060 Euro exclusiv TVA (echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii).

– TEREN EXTRAVILAN avand S = 4.600 mp, cu numar cadastral 30217, inscris in Cartea Funciara nr. 30217, situat in Tarlaua 149 Parcela 116, la pretul de 920 Euro exclusiv TVA (echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii).

– TEREN EXTRAVILAN avand S = 3.000 mp,  cu numar cadastral 30247, inscris in Cartea Funciara nr. 30247, situat in Tarlaua 149 Parcela 93, la pretul de 600 Euro exclusiv TVA (echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii).

– TEREN EXTRAVILAN avand S = 4.300 mp, cu numar cadastral 30254, inscris in Cartea Funciara nr. 30254,  situat in Tarlaua 149 Parcela 43, la pretul de 860 Euro exclusiv TVA (echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii).

– TEREN EXTRAVILAN avand S = 4.100 mp,  cu numar cadastral 30251, inscris in Cartea Funciara nr. 30251, situat in Tarlaua 149 Parcela 36, la pretul de 820 Euro exclusiv TVA (echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii).

– TEREN EXTRAVILAN avand S = 2.100 mp,  cu numar cadastral 30216, inscris in Cartea Funciara nr. 30216, situat in Tarlaua 149 Parcela 100, la pretul de 420 Euro exclusiv TVA (echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii).

– TEREN EXTRAVILAN avand S = 2.400 mp, cu numar cadastral 30246, inscris in Cartea Funciara nr. 30246,  situat in Tarlaua 149 Parcela 32, la pretul de 480 Euro exclusiv TVA (echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii).

– TEREN EXTRAVILAN avand S = 3.050 mp,  cu numar cadastral 30216, inscris in Cartea Funciara nr. 30216, situat in Tarlaua 149 Parcela 101, la pretul de 610 Euro exclusiv TVA (echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii).

– TEREN EXTRAVILAN avand S = 2.800 mp, cu numar cadastral 30217, inscris in Cartea Funciara nr. 30217,  situat in Tarlaua 149 Parcela 115, la pretul de 560 Euro exclusiv TVA (echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii).

– TEREN EXTRAVILAN avand S = 5.100 mp,  cu numar cadastral 30242, inscris in Cartea Funciara nr. 30242, situat in Tarlaua 149 Parcela 160, la pretul de 1.020 Euro exclusiv TVA (echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii).

            situate in extravilanul comunei Ciupercenii Noi, Judeţul Dolj.

Administratorul judiciar mentioneaza faptul ca, asupra bunurilor enumerate mai sus detine un drept de ipoteca, sechestru, urmarire, creditorul ANAF – D.G.R.F.P. Craiova – A.J.F.P. Dolj – S.F.O. Calafat.

Valoarea totala a bunurilor imobile este de 14.090 EURO exclusiv TVA (echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii).

Licitaţia va avea loc la biroul administratorului judiciar din Mun. Dr. Tr. Severin, str. Zabrautului nr. 7A, jud. Mehedinti la data de 25.06.2020, orele 1400.

Titlul executoriu în baza căruia administratorul judiciar procedează la vânzarea bunurilor imobile, conform Raportului de evaluare nr. 33/05.03.2020, il reprezinta Sentinta nr. 8 din data de 11.05.2020, de confirmare a planului de reorganizare a debitoarei SC Tecnogreen SRL, pronunţată de Tribunalul Mehedinti Secţia a II – a Civilă de Contencios Administrativ si Fiscal în dosarul nr. 2726/101/2018.

Participarea la licitaţie este condiţionată de consemnarea în contul unic de insolventa al debitoarei SC Tecnogreen SRL, pana la data de 24.06.2020 a unei cauţiuni de 10% din preţul de pornire pentru bunul imobil pe care intentioneaza sa-l achizitioneze precum şi achiziţionarea caietului de sarcini in suma de 500,00 lei+TVA.

Cont deschis la Banca Romaneasca S.A. Sucursala Drobeta Turnu Severin, sub nr. RO11BRMA0999100083622047.

Invităm pe toti cei care vor să participe la şedinţa de licitaţie să transmita oferte de cumpărare și documentele în copie xerox din care rezultă faptul că a fost achitată garanția de licitație și contravaloarea caietului de sarcină la adresa de email: office@consultant-insolventa.ro.

Avand in vedere măsurile de prevenire a răspândirii virusului COVID 19 (CORONAVIRUS), precum si a ordonantelor militare emise, administratorul judiciar recomanda ca participarea la licitatie sa aiba loc prin sistem de videoconferinta, iar in masura in care se doreste participarea fizica se impune prezenta unui singur participant care sa respecte masurile impune de autoprotectie (masca, manusi, halat, etc.).

Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra bunurilor imobile descrise anterior sa anunte administratorul judiciar inainte de data stabilita pentru vânzare în termen, sub sanctiunea prevazută de lege.

Relaţii suplimentare la telefoanele: 0756482035, 0742592183 0252/354399 sau la sediul profesional al administratorului judiciar din Municipiul Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, judetul Mehedinti.