Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Teren extravilan Adunatii Teiului

Debitorul SC Tecnogreen SRL – societate în reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement, cu sediul in Mun. Drobeta Turnu Severin, str. George Cosbuc nr. 3A, Camera 2, Sc.1, Et. Subsol, Ap.3, jud. Mehedinti, cod unic de înregistrare 15195512, număr de ordine în Registrul Comerțului Mehedinti J25/302/2016, prin administrator judiciar, Consultant Insolventa SPRL Filiala Timis, cu sediul ales in Mun. Drobeta Turnu Severin, str. Zabrautului nr. 7A, jud. Mehedinti, CUI 38704372, inregistrata in RFO II sub nr. 0918, prin reprezentant asociat coordonator Serban Valeriu, scoate la vânzare, la pretul stabilit prin Raportul de Evaluare nr. 47/07.03.2020, urmatoarele bunuri imobile:

– TEREN EXTRAVILAN avand S = 8.932 mp cu numar cadastral 50473, inscris in Cartea Funciara nr. 50473, Tarlaua 145 Parcela 22.23, la pretul de 705 Euro exclusiv TVA (echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii),

– TEREN EXTRAVILAN avand S = 1.613 mp cu numar cadastral 50473, inscris in Cartea Funciara nr. 50473, Tarlaua 145 Parcela 22/1 23.1, la pretul de 130 Euro exclusiv TVA (echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii),

            situate in extravilanul satului Adunaţii Teiului, comuna Tâmna, Judeţul Mehedinţi.

Valoarea totala a bunurilor imobile este de 835 EURO exclusiv TVA (echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii).

Administratorul judiciar mentioneaza faptul ca, asupra bunurilor enumerate mai sus detine un drept de ipoteca creditorul ANAF – D.G.R.F.P. Craiova – A.J.F.P. Mehedinti – S.F.O. Strehaia.

Licitaţia va avea loc la biroul administratorului judiciar din Mun. Dr. Tr. Severin, str. Zabrautului nr. 7A, jud. Mehedinti la data de 25.06.2020, orele 1400.

Titlul executoriu în baza căruia administratorul judiciar procedează la vânzarea bunurilor imobile, conform Raportului de evaluare nr. 32/05.03.2020, il reprezinta Sentinta nr. 8 din data de 11.05.2020, de confirmare a planului de reorganizare a debitoarei SC Tecnogreen SRL, pronunţată de Tribunalul Mehedinti Secţia a II – a Civilă de Contencios Administrativ si Fiscal în dosarul nr. 2726/101/2018.

Participarea la licitaţie este condiţionată de consemnarea în contul unic de insolventa al debitoarei SC Tecnogreen SRL, pana la data de 24.06.2020 orele 1700 a unei cauţiuni de 10% din preţul de pornire pentru bunul imobil pe care intentioneaza sa-l achizitioneze precum şi achiziţionarea caietului de sarcini in suma de 500,00 lei+TVA.

Cont deschis la Banca Romaneasca S.A. Sucursala Drobeta Turnu Severin, sub nr. RO11BRMA0999100083622047.

Invităm pe toti cei care vor să participe la şedinţa de licitaţie să transmita oferte de cumpărare și documentele în copie xerox din care rezultă faptul că a fost achitată garanția de licitație și contravaloarea caietului de sarcină la adresa de email: office@consultant-insolventa.ro.

Avand in vedere măsurile de prevenire a răspândirii virusului COVID 19 (CORONAVIRUS), Decretul nr. 195/16.03.2020 emis de Președintelui României cu privire la decretarea stării de alerta, precum si a ordonantelor militare emise, administratorul judiciar recomanda ca participarea la licitatie sa aiba loc prin sistem de videoconferinta, iar in masura in care se doreste participarea fizica se impune prezenta unui singur participant care sa respecte masurile impune de autoprotectie (masca, manusi, halat, etc.).

Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra bunurilor imobile descrise anterior sa anunte administratorul judiciar inainte de data stabilita pentru vânzare în termen, sub sanctiunea prevazută de lege.

Relaţii suplimentare la telefoanele: 0756482035,0742592183 0252/354399 sau la sediul profesional al administratorului judiciar din Municipiul Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, judetul Mehedinti.