Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Teren extravilan 88 500 mp Vinga ARAD

Debitoarea, SC GREEN VALLEY SRL – în faliment, in bancruptcy, en faillite, cu sediul in Mun. Dr. Tr. Severin, str. George Cosbuc nr. 3A, camera 5, sc. 1, et. Subsol, ap. 3, judet Mehedinti, CIF: 18798259, J25/24/2017, prin lichidator judiciar, Consultant Insolventa SPRL, cu sediul  in Mun. Drobeta Turnu Severin, str. Zabrautului nr. 7A, jud. Mehedinti, CUI 31215824, inregistrata in RFO II sub nr. 0649, prin asociat coordonator Popescu Emil, conform Sentintei nr. 20 din 02.03.2022 pronunţată de Tribunalul Mehedinti Secţia a II – a Civilă de Contencios Administrativ si Fiscal, in dosarul nr. 2844/101/2020*, scoate la vânzare la pretul stabilit prin Raportul de evaluare nr. 106/05.09.2022, conform hotararii adunarii creditorilor din data de 13.09.2022, a urmatoarele bunuri imobile,

Vând in bloc TEREN LIBER EXTRAVILAN in suprafata totala de 88.500 mp., respectiv:

  • TEREN EXTRAVILAN in suprafata de 40.000 mp, situat in Tarlaua 145 Parcela 754/19/1; 754/19/2 din extravilanul comunei Vinga, jud. Arad, nr. CF 309171 si nr. cadastral 309171 la pretul de pornire a licitatie in suma de 154.700 lei, pret neafectat de T.V.A.;
  • TEREN EXTRAVILAN in suprafata de 48.500 mp, situat in Tarlaua 158 Parcela 1098/1 din extravilanul comunei Vinga, jud. Arad, nr. CF 304026 si nr. cadastral 158.1098/1 la pretul de pornire a licitatie in suma de 187.575 lei, pret neafectat de T.V.A.;

Pretul total al bunurilor imobile valorificate in bloc (TEREN EXTRAVILAN CU S = de 40.000 MP SI TEREN EXTRAVILAN CU S = 48.500 MP), este in cuantum de 342.275 lei, pret neafectat de T.V.A.

Licitaţia va avea loc la biroul lichidatorului judiciar din Dr.Tr.Severin, str.Zabrautului nr.7A, jud.Mehedinti la data de 11.10.2022, orele 1400.

Titlul executoriu în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea bunurilor imobile il reprezinta Sentinta nr. 20 din data de 02.03.2022, prin care s-a dispus deschiderea procedurii de faliment impotriva debitoarei SC GREEN VALLEY SRL, pronunţată de Tribunalul Mehedinti Secţia a II – a Civilă de Contencios Administrativ si Fiscal, în dosarul nr. 2844/101/2020*.

Participarea la licitaţie este condiţionată de consemnarea în contul unic de insolventa al debitoarei SC GREEN VALLEY SRL deschis la Banca Romaneasca S.A. Sucursala Drobeta Turnu Severin, sub nr. RO11BRMA0999100097974846, pana la data de 10.10.2022 orele 17.00 a unei cauţiuni de 10% din preţul de pornire al licitatiei, respectiv suma de  34.227,50 lei exclusiv TVA din totalul de 342.275,00 lei exclusiv TVA precum şi achiziţionarea caietului de sarcini in suma de 500,00 lei+TVA.

Invităm pe toti cei care vor să participe la şedinţa de licitaţie să transmita oferte de cumpărare, documentele în copie xerox din care rezultă faptul că au fost achitate garanțiile de licitație, contravaloarea caietului de sarcini, actele prevazute in caietul de sarcini pentru participare la licitatie, la adresa de email: office@consultant-insolventa.ro. sau la sediul ales al lichidatorului judiciar

Avand in vedere măsurile de prevenire a răspândirii virusului COVID 19 (CORONAVIRUS), precum si a ordonantelor militare emise, lichidatorul judiciar recomanda ca participarea la licitatie sa aiba loc prin sistem de videoconferinta, iar in masura in care se doreste participarea fizica se impune prezenta unui singur participant care sa respecte masurile impune de autoprotectie (masca, manusi, halat, etc.).

Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra bunurilor imobile descrise anterior sa anunte lichidatorul judiciar inainte de data stabilita pentru vânzare în termen, sub sanctiunea prevazută de lege.

Relaţii suplimentare la telefoanele: 0742592183, 0252/354399, email office@consultant-insolventa.ro, sau la sediul ales al lichidatorului judiciar din Municipiul Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, judetul Mehedinti.