Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Teren + constructie Balvanesti Cooperativa Drobeta

Debitorul Cooperativa de Consum Drobeta Turnu Severin Societate Cooperativa de Gradul I, societate în faliment, in bankrupcy, en faillite, cu sediul în Municipiul Dr. Tr. Severin, str. Horaţiu nr. 2B, judeţul Mehedinţi, număr de înregistrare în registrul comerţului C25/6/2005, cod indentificare fiscală C.U.I. 1605515, în dosar nr. 6840/101/ 2014 aflat pe rolul Tribunalului Mehedinți, prin lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL scoate la vânzare la pretul diminuat cu 25% fata de pretul de evaluare urmatoarele bunuri imobile:

  • Proprietate imobiliara compusa din: Magazin avand Sc = 146 mp., Su = 110,64 mp., magazin compus din bufet, magazin, birou, magazie, platforma betonata avand nr. cadastral 59/A-C1 si nr. CF Vechi 60, inscrisa in Cartea Funciara nr. 50540-C1 a loc. Balvanesti si Teren intravilan curti constructii cu drept de folosinta in favoarea debitoarei Cooperativa de Consum Drobeta Turnu Severin Societate Cooperativa de Gradul I, avand S = 836 mp si numar cadastral 59 si nr. CF Vechi 3 speciala, inscris in Cartea Funciara nr. 50540 a loc. Balvanesti

Proprietatea imobiliara este situata in sat Cãlineştii De Sus, comuna Bâlvaneşti, Judeţul Mehedinţi avand o valoarea totala de 18.367,50 LEI, pret neafectat de TVA. 

  • Proprietate imobiliara compusa din: Magazin avand Sc = 85,91 mp si Sc la sol: 74 mp., magazin compus 3 incaperi si veranda avand numar cadastral 58/A-C1, nr. CF Vechi 59, inscris in Cartea Funciara nr. 50539-C1 a loc. Balvanesti; Magazie lemne avand Sc = 10,56 mp si numar cadastral 58/A-C2, nr. CF Vechi 59, inscrisa in Cartea Funciara nr. 50539-C2 Balvanesti; Cabina paznic avand Sc = 7,84 mp si numar cadastral 58/A-C3, nr. CF vechi 59, inscrisa in Cartea Funciara nr. 50539-C3 a loc. Balvanesti; Rezervor avand Sc = 10,20 mp si numar cadastral 58/A-C4;  Teren intravilan curti constructii cu drept de folosinta in favoarea debitoarei Cooperativa de Consum Drobeta Turnu Severin Societate Cooperativa de Gradul I avand S = 358 mp si numar cadastral 58, nr. CF vechi 2 Speciala, inscris in Cartea Funciara nr. 50539 a loc. Balvanesti;

Proprietatea imobiliara este situata in sat Bâlvãneştii De Jos, comuna Bâlvaneşti, Judeţul Mehedinţi avando valoarea totala de 12.206,25 LEI, pret neafectat de TVA. 

* Teren intravilan, S = 183 mp, avand numar cadastral 14 (TERENUL apartine STATULUI ROMAN si este dat debitoarei in folosinta vesnica) si spaţiu comercial, Sc = 129,60 mp; Su = 112,86 mp, avand numar cadastral 14/S-C – situata in sat Mălărișca, comuna Podeni, jud. Mehedinţi* la pretul de 6.100,00 LEI, pret neafectat de TVA. 

Licitaţia va avea loc la biroul lichidatorului judiciar din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, judeţul Mehedinţi la data de 30.03.2022 orele 1400.

Titlul executoriu în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea bunului imobil descris anterior, il reprezinta Sentinta nr. 73 din data de 14.09.2016 de deschidere a procedurii de faliment pronunțată de către judecătorul sindic in dosarul de insolvență nr. 6840/101/ 2014 aflat pe rolul Tribunalului Mehedinti.

Informăm toți ofertanţii faptul că sunt obligaţi să depuna o garanţie reprezentând 10% din preţul de pornire al licitaţiei și să achiziționeze caietul de sarcină in suma de 200 lei cu cel puțin o (una) zi înainte de data licitatiei.

Cont deschis la Banca Romaneasca S.A. Sucursala Drobeta Turnu Severin, sub nr. RO11BRMA0999100088777306.

Invităm pe toti cei care vor să participe la şedinţa de licitaţie să depună oferte de cumpărare și documentele în copie xerox din care rezultă faptul că a fost achitată garanția de licitație și contravaloarea caietului de sarcină la adresa menționată anterior respectiv localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, judeţul Mehedinţi.

Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra bunurilor imobile descrise anterior sa anunte lichidatorul judiciar inainte de data stabilita pentru vânzare în termen, sub sanctiunea prevazută de lege.

          Relaţii la sediul lichidatorului judiciar din loc. Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr.7A, judeţul Mehedinţi, telefon 0742592183, tel./fax : 0252354399 sau la adresa de email : office@consultant-insolventa.ro.; site www.consultant-insolventa.ro.