Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Statie de sortare agregate Cerneti

Debitorul, SC Competent Serv SRL – în faliment, in bancruptcy, en faillite, cu sediul în Mun. Dr. Tr. Severin, str. Walter Maracineanu nr.110, jud.Mehedinţi, CIF: 6098138, J25/932/1994 aflata în procedură de faliment în dosarul nr. 2304/101/2013 aflat pe rolul Tribunalului Mehedinți, prin lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, prin asociat coordonator ec. Emil Popescu, cu sediul in Mun. Dr. Tr. Severin, str. Zabrautului nr. 7A, jud. Mehedinti, scoate la vânzare, la pretul stabilit prin hotararea adunarii creditorilor din data de 22.09.2022, respectiv prin Raportul de evaluare nr. 107/14.09.2022, urmatorul bun imobil:

  • Statie de sortare agregate “Cerneti”,localizat in Mun. Dr. Tr. Severin, Drumul Cernețiului nr. 65 (actuală centură), jud. Mehedinti, compusă din:
  1. Statie pompare in suprafata de 25 mp (L = 5,5 m x l = 4,55 m), Compartimentari o incapere, Fundatii Beton simplu, Structura zidarie boltari, Invelitura placi din beton armat, Finisaj exterior tencuieli driscuite, Finisaj interior zugraveli varuite, Pardoseli ciment la pretul de pornire a licitatie in suma de 24.890 lei, pret neafectat de T.V.A.;
  1. Bazin rezerva apa pentru Statia de sortare in suprafata de 7 mp (L = 2,9 m x l = 2,4 m), Compartimentari o incapere, Fundatii Beton armat, Structura Beton armat, Finisaj exterior tencuieli driscuite, la pretul de pornire a licitatie in suma de 5.230 lei, pret neafectat de T.V.A.;
  1. Atelier mecanic intretinere Statie sortare in suprafata de 44 mp (L = 2,9 m x l = 2,4 m), Compartimentari estimat = 3 incaperi – fara acces la interior (lipsa cheie usi), Fundatii Beton simplu, Structura Zidarie boltari, Invelitura placi din beton armat, Finisaj exterior tencuieli driscuite, Finisaj interior zugraveli varuite, Tamplarie 2 usii metalice, ferestre cu geam, Pardoseli ciment la pretul de pornire a licitatie in suma de 43.805 lei, pret neafectat de T.V.A.;
  1. Fundatie concasor in suprafata de 5 mp (L = 4,2 m x l = 1,2 m), Fundatii Beton armat, Structura Beton armat la pretul de pornire a licitatie in suma de 1.020 lei, pret neafectat de T.V.A.;
  1. Fundatie si elevatie suport Statie sortare in suprafata de 1 mp (L = 1 m x l = 1 m), Fundatii Beton armat la pretul de pornire a licitatie in suma de 3.260 lei, pret neafectat de T.V.A.;
  1. Put alimentare Statie sortare in suprafata de Diametru = 1 m; h subteran = aprox. 5 m; h suprateran = 2 m; H max = 7 m, Compartimentari o incapere, Fundatii Beton armat, la pretul de pornire a licitatie in suma de 1.175 lei, pret neafectat de T.V.A.;
  1. Padocuri sorturi in suprafata de 7 mp (L = 2,9 m x l = 2,4 m), Compartimentari o incapere, Fundatii Beton armat, Structura Beton armat, Finisaj exterior tencuieli driscuite la pretul de pornire a licitatie in suma de 6.150 lei, pret neafectat de T.V.A.;
  1. Bazin hidrologic din pamant in suprafata de L = 30 m; l = 15 m; h = 2 m, la pretul de pornire a licitatie in suma de 22.275 lei, pret neafectat de T.V.A.;
  1. Rezerva de balast la pretul de pornire a licitatie in suma de 0 lei, pret neafectat de T.V.A.;

     Nota: Costul cu spalarea sortului si separarea lui de impuritati, in opinia evaluatorului (conform Raport de evaluare nr. 107/14.09.2022) este mai mare decat venitul generat din vanzare. Prin urmare, rezerva de balast analizata nu are valoare de piata, cea mai buna utilizare fiind aceea de a se comercializa impreuna cu bunurile imobile evaluate iar un potential comparator sa suporte costurile cu reamenajarea terenului pe care este situata aceasta rezerva de balast.

   Pretul total al bunului imobil *STATIE DE SORTARE AGREGATE “CERNETI”*,  localizat în Mun. Dr. Tr. Severin, Drumul Cernețiului nr. 65 (actuală centură), jud. Mehedinti este de 107.805, 00 lei pret neafectat de T.V.A.

          Lichidatorul judiciar mentioneaza faptul ca bunul imobil Statie de sortare agregate “Cerneti”, ce face obiectul prezentei licitatii este liber de sarcini.

          De asemenea, lichidatorul judiciar mentioneaza faptul ca, terenul in suprafata de 24.152 mp., pe care este amplasat imobilul Statie de sortare agregate “Cerneti” este proprietatea Mun. Dr. Tr. Severin iar dreptul de administrare si folosinta al terenului in suprafata de 24152 mp., a fost dobandit de SC Competent Serv SRL in considerarea faptului ca debitoarea SC Competent Serv SRL detine dreptul de proprietate asupra bunului imobil Statie de sortare agregate “Cerneti” conform Procesului verbal de adjudecare nr. 2108/02.12.2002 incheiat intre SC Apolodor SA cu sediul in Mun. Dr. Tr. Severin, CUI: 1605957, J25/2/1994, prin lichidator judiciar C.I.I. Ilie Laurentiu si SC Competent Serv SRL, cu sediul in Mun. Drobeta Turnu Severin, str. Sgt. Eugen Mares nr. 10, bl. U4, sc. 2, jud. Mehedinţi, cod unic de identificare fiscală 6098138, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J25/932/1994.

          De asemenea, lichidatorul judiciar mentioneaza faptul ca, dreptul de administrare si folosinta al terenului in suprafata de 24152 mp., a fost dobandit de SC Competent Serv SRL prin Sentinta civila nr. 169/C/12.05.2006 pronunta de Tribunalul Mehedinti in dosarul nr. 1603/COM/2006 precum si prin Sentinta nr. 3878/23.05.2013 pronuntata de Tribunalul Mehedinti in dosarul nr. 6272/101/2011.

    Licitaţia publica cu strigare va avea loc la data de 28.10.2022 orele 1400, la biroul lichidatorului judiciar din Mun. Dr. Tr. Severin, str. Zabrautului nr. 7A, jud. Mehedinti.

Informăm toți ofertanţii faptul că sunt obligaţi să depuna o garanţie reprezentând 10% din preţul de pornire al licitaţiei pentru bunul imobil Statie de sortare agregate “Cerneti” și să achiziționeze caietul de sarcini in suma de 500,00 lei+TVA pana la data de 27.10.2022, orele 16.00.

Nr. cont unic de insolventa al debitoarei SC Competent Serv SRL: RO11BRMA0999100085359511 deschis la Banca Romaneasca.

Invităm pe toti cei care vor să participe la şedinţa de licitaţie organizata pentru data de 28.10.2022 să transmita secretariatului lichidatorului judiciar oferte de cumpărare/cerere de inscriere la licitatie, respectiv documentele prevazute in caietul de sarcini pentru a participa la licitatie, dovada achitarii garantiei de participare de 10% si dovada achitarii caietului de sarcini, în copie xerox, la adresa de e-mail office@consultant-insolventa.ro pana la data de 27.10.2022, orele 16.00. Data afisarii publicatiei de vanzare este data de 23.09.2022.

Titlul executoriu în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea bunului imobil Statie de sortare agregate “Cerneti”, descris anterior, o reprezinta Incheierea de sedinta din data de 19.12.2016 privind deschiderea procedurii de faliment impotriva debitoarei SC Competent Serv SRL, pronunțată de către judecătorul sindic in dosarul de insolvență nr. 2304/101/2013 aflat pe rolul Tribunalului Mehedinti.

Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra bunului imobil Statie de sortare agregate “Cerneti”, descris anterior, sa anunte lichidatorul judiciar inainte de data stabilita pentru vânzare în termen, sub sanctiunea prevazută de lege.

          Relaţii la telefon: 0742592183, tel./fax : 0252354399 sau: office@consultant-insolventa.ro.; site www.consultant-insolventa.ro.