Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Spatiu comercial si teren intravilan Super Color Impex Com

Debitorul SC Super Color Impex Com SRL ,scoate la vânzare bunul imobil:
– Proprietate imobiliara compusa din: TEREN INTRAVILAN cu S = 213 mp, nr.cadastral 2289, SPAŢIU COMERCIAL Sp+P, Scd = 90,48 mp, Su = 69,63 mp; hol, 2 birorui si pivnita in suprafata de 29,32 mp, si ANEXÃ BIROU, Sc = 20,57 mp., Su= 15,37 mp, Nr. CF 56066, nr. CF vechi 5021, situata in Mun. Drobeta-Turnu Severin, str. Crişan nr. 14, Judeţul Mehedinţi la prețul de 140.000,00 euro– echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii, pret neafectat de TVA.
Creditor garantat conform extras CF: Garanti Bank SA (achitat integral prin planul de distribuire nr. 1/03.09.2018).
Titlul executoriu în baza căruia administratorul judiciar procedează la vânzarea bunului imobil descris anterior, o reprezinta sentinta nr. 6 din data de 27.02.2020 pronunțată de către judecătorul sindic in dosarul nr. 832/101/2017 aflat pe rolul Tribunalului Mehedinti, privind confirmarea planului modificat.
Licitaţia va avea loc la biroul lichidatorului judiciar din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, judeţul Mehedinţi la data de 15.07.2020 orele 1400.
In situatia in care la data de 15.07.2020 bunul imobil descris anterior nu va fi adjudecat, administratorului judiciar va relua in aceleasi conditii licitatia publica cu strigare la data de 22.07.2020 orele 14.00, termenul limita de inscriere fiind la data de 21.07.2020 orele 17.00.
Informăm toți ofertanţii faptul că sunt obligaţi să depuna o garanţie reprezentând 10% din preţul de pornire al licitaţiei și să achiziționeze caietul de sarcini in cuantum de 1000 lei exclusiv TVA. Contul de insolvență al debitoarei SC Super Color Impex Com SRL este deschis la Banca Romaneasca Suc. Drobeta Turnu Severin – RO11 BRMA 0999 1000 8367 1032.
Invităm pe toti cei care vor să participe la şedinţa de licitaţie din data de 15.07.2020 să depună oferte de cumpărare și documentele în copie xerox din care rezultă faptul că a fost achitată garanția de licitație și contravaloarea caietului de sarcină in suma de 1000 lei până la data de 14.07.2020 orele 17,00 la adresa menționată anterior, respectiv localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, judeţul Mehedinţi .
Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra bunului imobil sa anunțe administratorul judiciar înainte de data stabilita pentru vânzare în termen, sub sanctiunea prevazută de lege.
Relaţii la sediul administratorului judiciar din loc. Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr.7A, judeţul Mehedinţi, telefon 742592183 , tel./fax : 0252354399 sau la adresa de email : ; site www.consultant-insolventa.ro.