Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Spalieri metalici pentru vita de vie

Licitatie 11.10.2022

Debitorul SC TECNOGREEN SRL – în faliment, in bancruptcy, en faillite, cu sediul în Mun. Drobeta Turnu Severin, str. George Cosbuc nr. 3A, Camera 2, Sc.1, Et. Subsol, Ap.3, jud. Mehedinti, număr de înregistrare în registrul comerţului J25/302/2016, cod indentificare fiscală C.U.I. 15195512, prin lichidator judiciar, Consultant Insolventa SPRL Filiala Timis, cu sediul ales in Mun. Drobeta Turnu Severin, str. Zabrautului nr. 7A, jud. Mehedinti, CUI 38704372, inregistrata in RFO II sub nr. 0918, prin reprezentant asociat coordonator Serban Valeriu, in dosarul nr. 2726/101/2018 – Tribunalul Mehedinti, scoate la vânzare la pretul stabilit prin Raportul de evaluare nr. 99/10.08.2022, conform hotararii adunarii creditorilor din data de 05.09.2022, publicat in BPI si necontestata a urmatoarele bunuri mobile:

  1. SPALIERI METALICI pentru VITA-DE-VIE – 202 bucati, la pretul de 11,00 lei/buc. exclusiv TVA, depozitate in Mun. Drobeta Turnu Severin, Calea Timisoarei nr. 5 bis, jud. Mehedinti, existente in patrimoniul debitoarei SC TECNOGREEN SRL.

Preturile nu sunt afectate de TVA

Licitaţia va avea loc la biroul lichidatorului judiciar din Mun. Dr. Tr. Severin, str. Zabrautului nr. 7A, jud. Mehedinti la data de 25.11.2022, orele 1400.

Titlul executoriu în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea bunurilor mobile descrise anterior, il reprezinta Sentinta nr. 51 din data de 03.11.2021, de deschidere a procedurii falimentului impotriva debitoarei SC TECNOGREEN SRL, pronunţată de Tribunalul Mehedinti Secţia a II – a Civilă de Contencios Administrativ si Fiscal în dosarul nr. 2726/101/2018.

Participarea la licitaţie este condiţionată de consemnarea în contul unic de insolventa al debitoarei SC TECNOGREEN SRL, cont deschis la Banca Romaneasca S.A. Sucursala Drobeta Turnu Severin, sub nr. RO11BRMA0999100083622047, pana la data de 24.11.2022 orele 17:00 a unei cauţiuni de 10% din preţul de pornire pentru toate bunurile mobile pe care intentioneaza sa le achizitioneze precum şi achiziţionarea caietului de sarcini in sumă de 10,00 lei plus TVA pentru toate bunurile mobile.

Invităm pe toti cei care vor să participe la şedinţa de licitaţie să transmita oferte de cumpărare și documentele în copie xerox din care rezultă faptul că a fost achitată garanția de licitație și contravaloarea caietului de sarcină la adresa de email: office@consultant-insolventa.ro.

Avand in vedere măsurile de prevenire a răspândirii virusului COVID 19 (CORONAVIRUS), precum si a ordonantelor militare emise, lichidatorul judiciar recomanda ca participarea la licitatie sa aiba loc prin sistem de videoconferinta, iar in masura in care se doreste participarea fizica se impune prezenta unui singur participant care sa respecte masurile impune de autoprotectie (masca, manusi, halat, etc.).

Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra bunurilor mobile descrise anterior sa anunte lichidatorul judiciar inainte de data stabilita pentru vânzare în termen, sub sanctiunea prevazută de lege.

Relaţii suplimentare la telefoanele: 0756482035, 0252/354399, email office@consultant-insolventa.ro, sau la sediul profesional al lichidatorului judiciar din Municipiul Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, judetul Mehedinti.