Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Solution Auto – Licitatie Publica – imobil

Subscrisa, Consultant Insolvență SPRL, cu sediul procesual ales în Mun. Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, județul Mehedinți, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC Solution Auto SRL, cu sediul in Mun. Dr. Tr. Severin, str. Calomfirescu, nr. 7, bl. C3, sc. 1, et. 3, ap.15,  jud. Mehedinti, cod unic de identificare fiscală 17939392, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J25/531/2005, scoate la vanzare:

 

Proprietate imobiliara compusa din :

  • Teren intravilan, amplasat in Dr. Tr. Severin, calea Targu Jiului, jud. Mehedinti, avand ST=1.256 mp – 184 mp, cadastral 5291/1, Nr. Carte Funciara 14784
  • CLÃDIRE P+1E (SPATIU COMERCIAL) cu Sc la sol = 183,52 mp, Scd = 362 mp si Su =318,92 mp, numar cadastral 5291/1-C1, formata din C1 – compus din P+1 – parter compus din magazin, hala schimb ulei, baie, casa scarii, platforma, avand SC – 183,52 mp si Su – 161,68 mp; – etaj compus din 3 birouri, 3 camere, bucatarie, 2 holuri, 2 bai si casa scarii avand Su – 150,29 mp+terasa cu S – 6,95 mp.

 

Valoarea totala : 135.150 euro exclusiv TVA (echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii) .

 

Titlul executoriu în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea bunului imobil  descris anterior, o reprezinta hotararea nr. 14 din data de 01.02.2017 de deschidere a procedurii de faliment pronunțată de către judecătorul sindic in dosarul de insolvență nr. 4650/101/2016.

 

Licitaţia va avea loc la biroul lichidatorului judiciar din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, judeţul Mehedinţi la data de 30.01.2020 orele 1400.

 

Informam toti ofertanţii care vor să participe la sedinta de licitaţie faptul că sunt obligaţi să depuna o garanţie reprezentand 10% din preţul de pornire al licitaţie si sa achiziționeze caietul de sarcini.

Invităm pe toti cei care vor sa se prezinte la şedinţa de licitaţie la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop şi pâna la acel termen să depună oferte de cumpărare.

 

Relatii la sediul lichidatorului judiciar din loc. Dr. Tr. Severin, str. Zabrautului nr.7A, judetul Mehedinti, telefon 0756482035, tel./fax : 0252354399, sau la adresa de email : office@consultant-insolventa.ro.