Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Solution Auto – Licitatie Publica

Subscrisa, Consultant Insolvență SPRL, cu sediul procesual ales în Mun. Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, județul Mehedinți, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC Solution Auto SRL, cu sediul in Mun. Dr. Tr. Severin, str. Calomfirescu, nr. 7, bl. C3, sc. 1, et. 3, ap.15,  jud. Mehedinti, cod unic de identificare fiscală 17939392, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J25/531/2005, scoate la vanzare, la un pret diminuat cu 50%, fata de pretul stabilit prin Raportul de Evaluare nr. 107 din data de 30.11.2017:

 

  • STOC DE MARFA – PIESE AUTO (flanse, filtre, kit reparatii, garnituri, bielete, bucse, inele, burduf planetare, pompe, role, cuzineti, rulmenti, bujii, senzori, etc.)

Valoarea totala : 9.107,50 euro exclusiv TVA (echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii) 

Titlul executoriu în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea bunurilor mobile  descrise anterior, o reprezinta hotararea nr. 14 din data de 01.02.2017 de deschidere a procedurii de faliment pronunțată de către judecătorul sindic in dosarul de insolvență nr. 4650/101/2016.

Licitaţia va avea loc la biroul lichidatorului judiciar din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, judeţul Mehedinţi la data de 20.01.2020, orele 1400.

Informam toti ofertanţii care vor să participe la sedinta de licitaţie faptul că sunt obligaţi să depuna o garanţie reprezentand 10% din preţul de pornire al licitaţie si sa achiziționeze caietul de sarcini.

Invităm pe toti cei care vor sa se prezinte la şedinţa de licitaţie la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop şi pâna la acel termen să depună oferte de cumpărare.

Nota: Lista detaliata a stocului de marfa poate fi consultata pe site-ul www.consultant-insolventa.ro la rubrica dosare, Solution Auto SRL, pozitia 10 sau la sediul lichidatorului judiciar din Dr. Tr. Severin, str. Zabrautului, nr. 7 A, jud. Mehedinti.

Relatii la sediul lichidatorului judiciar din loc. Dr. Tr. Severin, str. Zabrautului nr.7A, judetul Mehedinti, telefon 0756482035, tel./fax : 0252354399, sau la adresa de email : office@consultant-insolventa.ro.