Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Convocare Adunare Creditori privind debitorul Soc. Cooperativa Meşteşugărească Cerna Orsova – 28.10.2014 ora 14.00

1.Date privind dosarul: Număr dosar: 4993/101 anul 2007; Tribunal: Tribunalul Mehedinţi Secţia a II – a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal; Judecător-sindic: Eugenia Tudor

Adunarea creditorilor va avea loc la biroul lichidatorului judiciar, din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuţului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi în data de 28.10.2014, ora 1400.

Ordinea de zi:

1. Aprobarea raportului lichidatorului judiciar cu privire la evaluare bunul imobil – hală producție – din proprietatea debitoarei Soc. Cooperativa Meşteşugărească Cerna Orşova.

2. Aprobarea regulamentului de valorificare propus pentru bunul imobil hală de producție din proprietatea debitoarei Soc. Cooperativa Meşteşugărească Cerna Orşova.