Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Administrare judiciara

Faza premergatoare reprezinta perioada dintre deschiderea procedurii si aprobarea planului de reorganizare sau trecerea la faliment.

CADRUL LEGISLATIV: Legea privind procedura insolventei nr. 86/2005.

PRINCIPII ce guverneaza activitatea administratorului judiciar in aceasta etapa a procedurii:

Urmaririrea respectarii planului de reorganizare

Dupa aprobarea planului de reorganizare, principalul scop al administratorului judiciar este acela de a urmari realizarea acestuia si de a sesiza instanta si creditorii in cazul in care debitorul nu il respecta.

Asigurarea drepturilor creditorilor

Administratorul judiciar va supraveghea actiunile intreprinse de conducerea debitoarei, astfel incat acestea sa nu produca pagube ce ar putea aduce atingere intereselor creditorilor, avand obligatia de a sesiza instanta si creditorii ori de cite ori va considera necesar.