Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

SEMIREMORCA SCHMITZ CU PRELATA

LICITATIE 05.10.2022

Debitorul SC Consov SGM SRL – in faliment, in bankruptcy, en faillite,  cu sediul în Bechet, str. Nisipului nr. 6, jud. Dolj, cod unic de identificare fiscală 33558055, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J16/1411/2014, aflat în procedura de faliment dosar nr. 4659/63/2017 pe rolul Tribunalului Dolj, prin lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, cu sediul ales în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, judeţul Mehedinţi, scoate la vânzare, la pretul diminuat cu 35% fata de pretul stabilit prin Raportul de Evaluare nr. 172 din data de 27.11.2021, conform hotarare adunare creditori din data de 03.08.2022 publicata in BPI si necontestata:

  • Semiremorca O4 marca SCHMITZ caroseria DA suprastructura deschisa tip/varianta S01/cu prelata, numar de inmatriculare DJ-18–NAJ numar de omologare D1SC130011J7500, numar de identificare WSM00000003125887, an de fabricatie 2010, masa totala max.autorizata 39000, numar axe 3, culoare ROSU, , prelata cu uzura normala urme de rugina, localizata in Mun. Craiova, Aleea 3 Drumul Apelor/Bld. Decebal – Parcare, camioane – Craiova, jud. Dolj, la pretul de 4.738,50 Euro exclusiv TVA (echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii),

Titlul executoriu în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea bunurilor mobile descrise anterior, il reprezinta Sentinta nr. 5 din data de 08.01.2019 de deschidere a procedurii de faliment pronunțată de către judecătorul sindic in dosarul de insolvență nr. 4659/63/2017 aflat pe rolul Tribunalului Dolj.

          Licitaţia va avea loc în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, judeţul Mehedinţi la data de 05.10.2022 orele 14:00.

Participarea la licitaţie este condiţionată de consemnarea, a unei cauţiuni de 10% din preţul de pornire al licitaţiei cel mai târziu in ziua anterioara in care are loc licitatia orele 17.00 si achizitionarea caietului de sarcini in cuantum de 500,00 lei exclusiv TVA pentru bunul mobil.

Cont deschis la Banca Romaneasca Suc. Dr Tr Severin, sub nr. RO11BRMA0999100095497563.

Invităm pe toti cei care vor să participe la şedinţa de licitaţie să depună oferte de cumpărare și documentele în copie xerox din care rezultă faptul că a fost achitată garanția de licitație și contravaloarea caietului de sarcină la adresa menționată anterior respectivlocalitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, judeţul Mehedinţi.

Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra bunurilor mobile sa anunte lichidatorul judiciar inainte de data stabilita pentru vânzare în termen, sub sanctiunea prevazută de lege.

Relaţii la telefon-fax:  0742592183,  sau 0252/35.43.99, e-mail: office@consultant-insolventa.ro; site: www.consultant-insolventa.ro sau la sediul lichidatorului judiciar din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, judeţul Mehedinţi.