Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

SC Vildro Prod SRL licitatie publica

Debitorul SC Vildro Prod SRL  cu sediul în Dr. Tr. Severin str. Numa Pompiliu, nr. 30, judeţul Mehedinţi, înregistrată în  Registrul Comerţului sub nr. J25/1812/1994, având cod fiscal nr. 6752916, aflata  în procedură de faliment in bankruptcy, en faillite în dosar nr. 1168/101/2010 prin lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL reprezentat de asociat coordonator Popescu Emil, cu sediul procesual ales în Municipiul Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi, scoate la vânzare:

 

– Bunul mobil la preţul diminuat cu 75% faţă de preţul stabilit prin raportul de evaluare – bun aflat in garantia Bancii Transilvania:

 

Nr. Crt. Denumire Model Cantitate Pret fara TVA- lei
1 Autoturism Renault Clio Symbol 1 2300.00

Titlul executoriu în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea bunului mobil descris anterior, o reprezinta sentinta nr.113/2013 din data de 29.03.2013 de deschidere a procedurii de faliment pronunțată de către judecătorul sindic in dosarul de insolvență nr.1168/101/2010.

Licitaţia va avea loc la biroul lichidatorului judiciar din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, judeţul Mehedinţi la data de 14.07.2020 orele 1500.

 

Informam toti ofertanţii care vor să participe la sedinta de licitaţie faptul că sunt obligaţi să depuna o garanţie reprezentand 10% din preţul de pornire al licitaţie si sa achiziționeze caietul de sarcini. Cont unic de insolvență: RO77 CECE MH01 01RO N009 3760 deschis la CEC Bank Sucursala Dr. Tr. Severin.

Invităm pe toti cei care vor sa se prezinte la şedinţa de licitaţie la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop şi pâna la acel termen să depună oferte de cumpărare.

Relaţii la sediul lichidatorului judiciar din loc. Dr. Tr. Severin, str.Zăbrăuțului, nr.7A, judeţul Mehedinţi, telefoane: 0752819051, 0742592183, tel./fax : 0252354399, respectiv din localitatea Timisoara, str. N. Filipescu nr. 4, ap. 14, jud. Timiș, tel:0745267676 sau la adresa de email : office@consultant-insolventa.ro.