Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

SC Vildro Prod SRL imobil

Debitorul SC Vildro Prod SRL cu sediul în Mun. Dr. Tr. Severin str. Numa Pompiliu nr. 30, jud. Mehedinţi, înregistrată în  Registrul Comerţului sub nr. J25/1812/1994, având cod fiscal nr. 6752916, aflata  în procedură de faliment in bankruptcy, en faillite în dosar nr. 1168/101/2010, prin lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL reprezentat de asociat coordonator Popescu Emil, cu sediul procesual ales în Municipiul Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, judeţul Mehedinţi, scoate la vânzare, la un pret diminuat cu 25% fata de pretul stabilit prin raportul de evaluare (conform hotararii adunarii creditorilor din data de 30.04.2020):

– Bunul imobil, aflat in garantia creditorului Kruk Romania SRL, *Teren intravilan in suprafata de 42000 mp din acte si 42141 mp masurata, numar C.F. 50182 situat în com. Izvoru Bârzii, nr. cadastral: 70, jud. Mehedinți Nr. cadastral 70/24.11.2000 la pretul de 62.700,00 euro (exclusiv TVA) (echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii).

 

Titlul executoriu în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea bunului imobil *teren intravilan* descrisă anterior, o reprezinta sentinta nr.113/2013 din data de 29.03.2013 de deschidere a procedurii de faliment pronunțată de către judecătorul sindic in dosarul de insolvență nr.1168/101/2010.

Licitaţia va avea loc la biroul lichidatorului judiciar din loc. Dr. Tr.Severin, str. Zabrautului nr. 7A, la data de 27.07.2020 orele 1500.

Informam toti ofertanţii care vor să participe la sedinta de licitaţie faptul că sunt obligaţi să depuna pana la data de 26.07.2020 orele 17.00 o garanţie reprezentand 10% din preţul de pornire al licitaţie si sa achiziționeze caietul de sarcini in suma de 500 lei. Cont unic de insolvență: RO77 CECE MH01 01RO N009 3760 deschis la CEC Bank Sucursala Dr. Tr. Severin.

Invităm pe toti cei care vor sa participe la şedinţa de licitaţie prin videoconferinta să transmita oferta de cumpărare și documentele în copie xerox din care rezultă faptul că a fost achitată garanția de licitație și contravaloarea caietului de sarcină la adresa de email: office@consultant-insolventa.ro.

Avand in vedere măsurile de prevenire a răspândirii virusului COVID 19 (CORONAVIRUS), Decretul nr. 195/16.03.2020 emis de Președintelui României cu privire la decretarea stării de urgență, precum si a ordonantelor militare emise, lichidatorul judiciar recomanda ca participarea la licitatie sa aiba loc prin sistem de videoconferinta, iar in masura in care se doreste participarea fizica se impune prezenta unui singur participant care sa respecte masurile impune de autoprotectie (masca, manusi, halat, etc.)

Relaţii la telefon 0742592183, tel./fax : 0252354399 sau: office@consultant-insolventa.ro.; site www.consultant-insolventa.ro.