Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

SC UNIC TRANS SRL Licitatie publica

Debitorul SC Unic Trans SRL cu sediul social in Dr.Tr.Severin, str.Brancoveanu, nr.12, bl.3, sc.2, ap.1, jud.Mehedinti, CIF:1817880, J25/682/2005, aflata in procedura de faliment, dosar nr. 10387/101/2010 prin lichidator judiciar, Consultant Insolventa SPRL, cu sediul in Dr.Tr.Severin, str.Zabrautului nr.7A, jud.Mehedinti, scoate la vanzare, la pretul stabilit prin raportul de evaluare nr. 319/29.09.2017  intocmit de expert evaluator Syndre Valuation SRL:

-Bunul imobil *teren extravilan* situat in Dr.Tr.Severin, 2A  T52/1, P15, jud.Mehedinti, nr. carte funciara vechi 20295/N, numar cadastral 6798, nr. CF 53734, a localitatii Dr.Tr.Severin, in suprafata de 10001,00 m.p., la un pret de pornire al licitatiei de 21000,00 euro, pret neafectat de T.V.A, ce se vor achita in lei la cursul BNR din ziua platii.

Licitatia va avea loc în Dr.Tr.Severin, str.Zăbrăuţului, nr.7A, judeţul Mehedinţi la data de 30.05.2019, orele 13,00.

Participarea la licitatie este conditionata de consemnarea in contul nr. RO32RZBR0000060013826488 deschis la Raiffeisen Bank Sucursala Dr.Tr.Severin, a unei cautiuni de 10% din pretul de pornire al licitatiei si achizitionarea caietului de sarcini in valoare de 100 lei.

Invitam pe toti cei care vor sa cumpere imobilul sa se prezinte la termenul de vanzare (30.05.2019 orle 13.00), la locul fixat in acest scop, si pana la acel termen sa depuna oferte de cumparare.

Titlurile executoriu în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea bunului imobil descrise anterior sunt:

– incheierea din data de 05.09.2011 de deschidere a procedurii de faliment pronunțată de către judecătorul sindic in dosarul de insolvență nr. 10387/101/2010 privind debitorul SC Unic Trans SRL.

– incheierea din data de 22.04.2019 pronuntata de judecatorul sindic in dosarul nr. 10387/101/2010 aflat pe rolul Tribunalului Mehedinti prin care a fost admisa cererea lichidatorului judiciar privind valorificarea bunului imobil descris anterior, prin licitatie publica, conform vechiului cod de procedsura civila.

Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra imobilului sa anunte lichidatorul judiciar inainte de data stabilita pentru vânzare în termen, sub sanctiunea prevazută de lege.

Publicatia de vanzare a fost afisata la data de 24.04.2019 la sediul lichidatorului judiciar din loc. Dr. Tr. Severin, str. Zabrautului nr. 7A, jud. Mehedinti.

Relatii suplimentare la telefoanele, 0742592183, 0756482035, 0252/354399, email:office@consultant-insolventa.ro, sau la sediul profesional al lichidatorului din Dr.Tr.Severin, str.Zabrautului nr.7A, jud.Mehedinti.