Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

SC SGF Group Managment SRL

Debitorul SC SGF Group Managment SRL, cod de identificare fiscală: 15897665; Sediul social Municipiul Bucuresti, str. Nicolae Caramfil, nr. 71-73, sector 3, Număr de ordine în registrul comerţului, J40/15207/2003, aflata  în procedură de faliment in bankruptcy, en faillite în dosar nr. 41119/3/2016 prin lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL reprezentata de asociat coordonator ec Popescu Emil, cu sediul procesual ales în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuţului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi, scoate la vânzare la un pret diminuat cu 50% fata de pretul stabilit prin raportul de evaluare:

Bunului mobil „Instalatie de valorificare a cenusii de pirita prin metoda flotatiei” compus din:

 

 • BUNCAR DE ALIMENTARE
 • ALIMENTATOR CU BANDA
 • ALIMENTATOR CU BANDA
 • BANDA TRANSPORTOARE
 • BANDA TRANSPORTOARE 500MMX12M
 • CILINDRU DE DEZAGREGARE
 • CILINDRU DE DEZAGREGARE
 • CELULA DE FLOTATIE 5,7 MC
 • CELULA DE FLOTATIE 5,7 MC
 • CELULA DE FLOTATIE 5,7 MC
 • CELULA DE FLOTATIE 5,7 MC
 • CELULA DE FLOTATIE 5,7 MC
 • CELULA DE FLOTATIE 5,7 MC
 • CELULA DE FLOTATIE 5,7 MC
 • CELULA DE FLOTATIE 5,7 MC
 • CELULA DE FLOTATIE 5,7 MC
 • CELULA DE FLOTATIE 5,7 MC
 • CELULA DE FLOTATIE 5,7 MC
 • CELULA DE FLOTATIE 5,7 MC
 • CELULA DE FLOTATIE 2,8 MC
 • CELULA DE FLOTATIE 2,8 MC
 • CELULA DE FLOTATIE 2,8 MC
 • CLASOR SPIRAL 900MMX7000MM
 • AGITATOR 2500MM X 2500MM
 • AGITATOR 2500MM X 2500MM
 • INGROSATOR
 • INSTALATIE ELECTRICA
 • POMPA VERTICALA PV 100
 • POMPA VERTICALA PV 100
 • POMPA VERTICALA PV 100
 • POMPA VERTICALA PV 65 1
 • POMPA VERTICALA PV 65 1
 • POMPA VERTICALA PV 65 1
 • POMPA CAUCIUCATA PC 1125
 • POMPA CAUCIUCATA PC 1125
 • SUFLANTA TIP GM 50 L
 • SUFLANTA TIP GM 50 L
 • BANDA TRANSPORTOARE 500 MM X 18 M
 • POMPA CAUCIUCATA PRA 200
 • CIUR VIBRANT CU BANDA DE CURATIRE
 • BANDA TRANSPORTOARE 650MM X 18M
 • Autorizatie Integrata de Mediu Turnu Magurele

 

Valoarea bunului mobil „Instalatie de valorificare a Cenusii de pirita prin metoda flotatiei” este in suma de 43.398,00 euro exclusiv TVA (echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii)

 

Titlul executoriu în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea bunul mobil * Instalatie de valorificare a Cenusii de pirita prin metoda flotatiei * descris anterior, o reprezinta sentinta din data de 21.11.2016 de deschidere a procedurii de faliment pronunțată de către judecătorul sindic in dosarul de insolvență nr. 41119/3/2016 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti.

Licitaţia va avea loc la biroul lichidatorului judiciar din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, judeţul Mehedinţi la data de 23.10.2017 orele 15.00.

 • Informăm toți ofertanţii faptul că sunt obligaţi să depuna o garanţie reprezentând 10% din preţul de pornire al licitaţiei si sa achite caietul de sarcini in suma de 1000 lei. Contul unic de insolvență al debitoarei SC SGF Group Managment SRL este: RO35 RNCB 0482 0780 7826 0001 deschis la BANCA COMERCIALA ROMANA.

Invităm pe toti cei care vor să participe la şedinţa de licitaţie să depună oferte de cumpărare și documentele în copie xerox din care rezultă faptul că a fost achitată garanția de licitație/caietul de sarcini cu cel putin 2 orele inainte de ora licitatiei la adresa menționată anterior respectiv localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, judeţul Mehedinţi.

Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra bunului mobil sa anunte lichidatorul judiciar inainte de data stabilita pentru vânzare în termen, sub sanctiunea prevazută de lege.

          Relaţii la sediul lichidatorului judiciar din loc. Dr. Tr. Severin, str.Zăbrăuțului, nr.7A, judeţul Mehedinţi, telefon 0742592183, tel./fax : 0252354399 sau la adresa de email : office@consultant-insolventa.ro.; site www.consultant-insolventa.ro. respectiv la sediul din localitatea Timisoara, str. N. Filipescu nr. 4, ap. 14, jud. Timiș, tel:0745267676