Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

SC Anicos Company SRL Licitatie 18.10.2017

Debitorul SC Anicos Company SRL cu sediul social în localitatea Vânju Mare, str. Republicii nr. 91, judeţul Mehedinţi, cod identificare fiscală 22495776, înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. J25/580/2007, aflată în procedura de faliment, in bankruptcy, en faillite, dosar nr. 8446/101/2010* – Tribunalul Mehedinti, prin lichidator judiciar asociat prin contract: Yna Consulting SPRL, Cabinet Individual de Insolvenţă Grădinaru Valentina, Visal Consulting SPRL şi Consultant Insolvenţă SPRL, cu sediul procesual ales în Mun. Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi, scoate la vânzare la un preţ diminuat cu 65% faţă de preţul stabilit prin raportul de evaluare:

activul *Fabrică de confecţii* compusă din teren intravilan in suprafata de 5652 mp nr. cadastral 50202,  hală producţie si depozit materiale cu o suprafat construita de 1782,51 mp si suprafaţă utilă de 3339,91 m.p. nr. cadastra 50202 –C1, remiză p.s.i. cu o suprafata construita de 125,86 mp si o suprafaţă utilă de 105,12 m.p. nr. cadastral 50202 –C2, bazin de apă cu o suprafaţă construită de 101,43 m.p. si o suprafata utila de 84,11 mp nr. cadastral 50202-C3, centrală termică cu o suprafata construita de 106,89 mp si o suprafaţă utilă de 95,09 m.p. nr. cadastral 50202 –C4, situat în localitatea Vânju Mare, str. Republicii, nr. 91, judeţul Mehedinţi, fiind inscris in Cartea Funciara sub numarul 50202 Vanju Mare (nr. CF vechi 30).

Preţul de pornire al licitaţiei este de 108885,00 euro exclusiv TVA echivalent in lei la cursul BNR din ziua platii  

Licitaţia va avea loc în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi în data de 18.10.2017 orele 1300. Cont deschis la Banca Transilvania Sucursala Drobeta Turnu Severin, sub nr. RO89BTRL02601202J96730XX.

Titlul executoriu în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea bunurilor imobile descrise anterior, o reprezinta sentinta nr. 522 din data de 07.10.2011 de deschidere a procedurii de faliment pronunțată de către judecătorul sindic in dosarul de insolvență nr. 8446/101/2010*.

Participarea la licitaţie este condiţionată de consemnarea, a unei cauţiuni de 10% din preţul de pornire al licitaţiei si achizitionarea caietului de sarcini in valoare de 1000 lei pana pe data de 17.10.2017 orele 17.00.

Nr. cont RO89BTRL02601202J96730XX deschis la Banca Transilvania Suc. Dr. Tr. Severin.

Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra imobilului sa anunte lichidatorul judiciar inainte de data stabilita pentru vânzare în termen, sub sanctiunea prevazută de lege.

Relaţii suplimentare la telefoanele 0742592183, 0756482035 0252354399 sau la sediul profesional al lichidatorului din loc. Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuţului nr. 7A, judetul Mehedinti.