Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Licitatie publica PFA Tomescu – utilaje agricole

Debitorul M. Florin Tomescu Persoana Fizica Autorizata, cu sediul în sat Rogova, com. Rogova str. Principala nr. 572 jud. Mehedinti, cod identificare fiscală 27865306, înmatriculat sub nr. F25/1141/2010, aflat  în procedură de faliment in bankruptcy, en faillite în dosar nr. 4111/101/2017 prin lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL reprezentat de asociat coordonator Popescu Emil, cu sediul procesual ales în Municipiul Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi, scoate la vânzare bunurile mobile conform incheierii din data de 25.09.2019 pronuntata de Tribunalul Mehedinti si dispozitiile art 768 alin. (8) N.C.P.C, la pretul  diminuat cu 25% fata de pretul stabilit prin raportul de evaluare, urmatoarele bunuri mobile:

plug 3 brazdare la pretul de 1.492,50 lei

-masina erbicidat 600 le la pretul de 1.867,50 lei

-grapa cu discuri de 3.2 m la pretul de 3.266,25 lei

-semanatoare sup 29 bp la pretul de 11.418,75 lei

Preturile nu includ TVA

Titlul executoriu în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea bunurile mobil descrisă anterior, o reprezinta sentinta nr.68/2017 din data de 22.11.2017 de deschidere a procedurii de faliment pronunțată de către judecătorul sindic in dosarul de insolvență nr.4111/101/2017.

Licitaţia va avea loc prin videoconferinta publica la data de 09.06.2020 orele 1500.

Inormam toti ofertanţii care vor să participe la sedinta de licitaţie prin videoconferinta publica faptul că sunt obligaţi să depuna pana la data de 08.06.2020 orele 17.00 o garanţie reprezentand 10% din preţul de pornire al licitaţie si sa achiziționeze caietul de sarcini in suma de 100 lei.

Ghidul privind instalarea modului de participare la licitatie prin videoconferinta publica va fi comunicat participantilor, ulterior indeplinirii de catre acestia a conditiilor de participare la licitatie prin videoconferinta publica (achitare garantie participare si caiet de sarcini).

Cerinte minime in vederea participarii/conectarii la licitatia prin videoconferinta publica:

– existanta unui cont google sau gmail;

– un computer sau un telefon cu o cameră foto și un microfon;

– o conexiune la date mobile sau internet;

Invităm pe toti cei care vor sa se prezinte la şedinţa de licitaţie la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop şi pâna la acel termen să depună oferte de cumpărare.

In masura in care nu se obtine pretul de incepere a licitatiei prin videoconferinta publica din data de 09.06.2020, la acelasi termen bunurile vor fi scoase la vanzare la pretul diminuat cu 50% fata de pretul initial, conform art. 768 alin.9 din N.C.P.C.

Relaţii la sediul lichidatorului judiciar din loc. Dr. Tr. Severin, str.Zăbrăuțului, nr.7A, judeţul Mehedinţi, telefoane: 0752819051, 0742592183, tel./fax : 0252354399, sau la adresa de email : office@consultant-insolventa.ro