Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Nisa Construct -Atelier mecanic – Licitatie Publica

Subscrisa, Consultant Insolvență SPRL, cu sediul procesual ales în Mun. Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, județul Mehedinți, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC Nisa Construct SRL, cu sediul in Mun. Dr. Tr. Severin, str. Carpati, nr. 39B,  jud. Mehedinti, cod unic de identificare fiscală 15754320, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J25/381/2003, scoate la vanzare:

 

  • Proprietate imobiliara de tip Atelier Mecanic, structura metalica, Sc= 705,90 mp, amplasat in sat Putinei, com. Izvoru Barzii, jud Mehedinti.

Valoarea totala : 8.330 euro exclusiv TVA (echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii) 

            Nota : Terenul pe care este amplasat bunul imobil descris anterior nu se afla in proprietatea debitoarei SC Nisa Construct SRL si nu face obiectul prezentei licitatii.

 

Titlul executoriu în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea bunului imobil  descris anterior, o reprezinta hotararea nr. 361 din data de 28.06.2013 de deschidere a procedurii de faliment pronunțată de către judecătorul sindic in dosarul de insolvență nr. 8262/101/2012.

 

Licitaţia va avea loc la biroul lichidatorului judiciar din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, judeţul Mehedinţi la data de 30.01.2018 orele 1400.

 

Informam toti ofertanţii care vor să participe la sedinta de licitaţie faptul că sunt obligaţi să depuna o garanţie reprezentand 10% din preţul de pornire al licitaţie si sa achiziționeze caietul de sarcini in suma de 500,00 lei + TVA in contul de insolventa al debitoarei SC Nisa Construct SRL deschis la Piraeus Bank Surcursala Dr. Tr. Severin, nr. cont RO48 PIRB 2700 7437 4200 1000.

Invităm pe toti cei care vor sa se prezinte la şedinţa de licitaţie la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop şi pâna la acel termen să depună oferte de cumpărare.

 

Nota: Raportul de evaluare al bunului imobil de tip Atelier Mecanic, Sc= 705,90 mp, amplasat in sat Putinei, com. Izvoru Barzii, jud Mehedinti poate fi consultat pe site-ul www.consultant-insolventa.ro la rubrica dosare, Nisa Construct SRL, pozitia 23 sau la sediul lichidatorului judiciar din Dr. Tr. Severin, str. Zabrautului, nr. 7 A, jud. Mehedinti.

Relatii la sediul lichidatorului judiciar din loc. Dr. Tr. Severin, str. Zabrautului nr.7A, judetul Mehedinti, telefon 0756482035, tel./fax : 0252354399, sau la adresa de email : office@consultant-insolventa.ro.