Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

My Lady SRL – licitatie 25.06.2020 – spatiu comercial

Debitorul SC My Lady SRL cu sediul in Mun. Drobeta Turnu Severin, str. Eroii de la Cerna nr. 49, jud. Mehedinti, J25/202/1999, CUI 12109568, aflată în procedura de faliment, in bankruptcy, en faillite, dosar nr. 910/101/2018, prin lichidator judiciar, Consultant Insolventa SPRL Filiala Timis, cu sediul ales in Mun. Drobeta Turnu Severin, str. Zabrautului nr. 7A, jud. Mehedinti, CUI 38704372, inregistrata in RFO II sub nr. 0918, prin reprezentant asociat coordonator Serban Valeriu, scoate la vânzare, la pretul diminuat cu 25% fata de pretul stabilit prin Raportul de Evaluare nr. 49/04.04.2019, bunul imobil:

  • Proprietate imobiliara compusa din:
  • TEREN INTRAVILAN cu S = 417 mp (390mp din acte), avand nr. cadastral 50365;
  • SPATIU COMERCIAL cu Sc = 118,04 mp si Su = 95,34 mp, avand nr.cadastral 50365-C1;
  • MAGAZIE, cu Sc = 19,78 mp si Su = 15,01 mp, avand nr. cadastral 50365-C2;
  • GARAJ, cu Sc = 49,10 mp si Su = 40,94 mp, avand nr.cadastral 50365-C3.

situata in Mun. Drobeta Turnu Severin, str. Eroii de la Cerna nr. 49, jud. Mehedinti, aflata in garantia creditorului Eurobank Ergasias S.A.

Valoarea totala a proprietatii imobiliare diminuata cu 25% fata de pretul de evaluare este de 72.637,50 euro, pret neafectat de TVA (echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii).

Licitaţia publica cu strigare va avea loc la biroul lichidatorului judiciar din loc. Dr. Tr. Severin, str. Zabrautului nr.7A, jud. Mehedinti, la data de 25.06.2020 orele 1400.

In cazul in care la data de 25.06.2020 orele 1400 bunul imobil descris mai sus nu va fi valorificat, licitatia se va relua la data de 04.07.2020 orele 1400 in aceleasi conditii, termenul limita de inscriere fiind la data de 03.07.2020 orele 1700.

Titlul executoriu în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea bunului imobil, conform Raportului de evaluare nr. 49/04.04.2019, o reprezinta Sentința nr. 175 din data de 03.10.2019 de deschidere a procedurii de faliment pronunțată de către judecătorul sindic în dosarul de insolvență nr. 910/101/2018.

Participarea la licitaţia publica cu strigare este condiţionată de consemnarea în contul unic de insolventa al debitoarei SC My Lady SRL pana la data de 24.06.2020 orele 1700, a unei cauţiuni de 10% din preţul de pornire pentru bunul imobil şi achiziţionarea caietului de sarcini in suma de 500,00 lei.

Cont deschis la Banca Romaneasca S.A. Sucursala Drobeta Turnu Severin, sub nr. RO11 BRMA 0999 1000 8338 3621.

Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra bunului imobil sa anunțe lichidatorul judiciar înainte de data stabilita pentru vânzare în termen, sub sanctiunea prevazută de lege.

Relaţii suplimentare la telefoanele: 0756482035, 0252/354399 sau la sediul profesional al lichidatorului din Municipiul Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, judetul Mehedinti.