Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Magazie si teren Cerna Orsova

Debitorul Soc. Cooperativa Meşteşugărească Cerna Orşova cu sediul social în Municipiul Orsova, str. Decebal, nr. 9, judeţul Mehedinţi, cod identificare fiscală 1614688, înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. C25/3/2006, aflată în procedura de faliment, dosar nr. 4993/101/2007 prin lichidator judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL, cu sediul profesional ales în Municipiul Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi, scoate la vânzare la un pret diminuat cu 60% fata de pretul stabilit prin raportul de evaluare:

-Proprietatea imobiliară *Magazie și teren intravilan* situată în localitatea Topleț, județul Caraș – Severin, carte funciară nr. 30827, număr cadastral 30827, 30827-C2 a localității Topleț, în suprafață de 1.839 m.p., la un preţ de pornire al licitaţiei de 1800 euro (exclusiv TVA) ce se vor achita în lei la cursul BNR din ziua plații.

Titlul executoriu în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea *Proprietătii imobiliare *Magazie și teren intravilan* situată în localitatea Topleț, județul Caraș – Severin, carte funciară nr. 30827, număr cadastral 30827, 30827-C2 a localității Topleț, în suprafață de 1.839 m.p.descrisă anterior, o reprezinta sentinta nr. 12/F din data de 16.01.2008 de deschidere a procedurii de faliment pronunțată de către judecătorul sindic în dosarul de insolvență nr. 4993/101/2007.

Participarea la licitaţie este condiţionată de consemnarea în contul nr. RO57 RNCB 0181 0226 3446 0009 deschis la Banca Comercială Română SA, până la începerea licitaţiei a unei cauţiuni de 10% din preţul de pornire al licitaţiei şi achiziţionarea caietului de sarcini.

Relaţii suplimentare la telefoanele 0742592183, 0252/354399 sau la sediul profesional al lichidatorului din Municipiul Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, judetul Mehedinti.