Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Licitatii Publica Arindustries SRL

Debitorul SC Arindustries SRL cu sediul in Mun. Drobeta Turnu Severin, str. George Cosbuc nr. 3A, sc. 1, parter, ap. 1, jud. Mehedinti, J25/250/2018, CUI 16238557, aflată în procedura de faliment, in bankruptcy, en faillite, dosar nr. 2217/101/2018 prin lichidator judiciar, Consultant Insolventa SPRL Filiala Timis,cu sediul ales in Mun. Drobeta Turnu Severin, str. Zabrautului nr.7A, jud. Mehedinti, CUI 38704372, inregistrata in RFO II sub nr. 0918, prin reprezentant asociat coordonator Serban Valeriu, scoate la vânzare:

Autoturism, marca Volvo, tipul M/MW75//V50, caroseria AC break, anul fabricatiei 2008, nr. de identificare YV1MW755182407843, nr. de omologare ACVV172G11C64E4, culoarea GRI, nr. de inmatriculare AR 13 JJO, starea tehnica constata – defect, accidentat frontal* la pretul de 1.480 Euro – Exclusiv TVA (echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii).

 

Licitatia va avea loc în Municipiul Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuţului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi la data de 27.02.2020 orele 12,00.

Titlul executoriu în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea bunului mobil autoturism, o reprezinta sentința nr. 51 din data de 16.06.2019 de deschidere a procedurii de faliment pronunțată de către judecătorul sindic în dosarul de insolvență nr. 2217/101/2018.

Participarea la licitaţie este condiţionată de consemnarea în contul unic de insolventa pana la data de 26.02.2020 orele 1700 a unei cauţiuni de 10% din preţul de pornire pentru fiecare bun mobil in parte şi achiziţionarea caietului de sarcini in suma de 300 lei. Nr. cont RO11BRMA0999100085568158 deschis la Banca Romaneasca.

Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra bunurilor mobile sa anunțe lichidatorul judiciar înainte de data stabilita pentru vânzare în termen, sub sanctiunea prevazută de lege.

Relaţii suplimentare la telefoanele 0756482035, 0252/354399 sau la sediul profesional al lichidatorului din Municipiul Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, judetul Mehedinti.