Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Licitatie Toposim SRL

Debitorul SC Toposim SRL – in faliment, in bankruptcy, en faillite,  cu sediul în localitatea Vânju Mare, str. Republicii nr. 80, jud. Mehedinţi, cod unic de identificare fiscală 11535379, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J25/63/1999, aflat în procedura de faliment dosar nr. 2899/101/2014 pe rolul Tribunalului Mehedinti, prin lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, cu sediul ales în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, judeţul Mehedinţi, scoate la vânzare la preturile diminuate cu 50% fata de preturile stabilite prin Raportul de Evaluare nr. 65 din data de 12.06.2019, conform hotararii adunarii creditorilor din data de 11.12.2019

Bunuri mobile de tipul mijloace fixe si obiecte de inventar

 • Tastatura calculator -9 buc., la valoarea de piata de 1,00 lei/buc.
 • Monitor calculator -3 buc., la valoarea de piata de 32,50 lei/buc.
 • Imprimanta HP -2 buc., la valoarea de piata 12,50 lei/buc.
 • Unitate calculator – 14 buc., la valoarea de piata de 30,00 lei/buc.
 • Scaun rotativ Fimgal – 6 buc., la valoarea de piata de 4,00 lei/buc.
 • Rubin etajera Venghe – 5 buc., la valoarea de piata de 12,50 lei/buc.
 • Scaun office – 2 buc., la valoarea de piata de 1,50 lei/buc.
 • Monitor infotronic 21 L2130 – 2 buc., la valoarea de piata de 15,00 lei/buc.
 • Monitor Benq – 1 buc., la valoarea de piata de 20,00 lei.
 • Tavite birou – 14 buc., la valoarea de piata de 0,25 lei/buc.
 • Router Romtelekom – 1 buc., la valoarea de piata de 2,50 lei.
 • Birou Galant blat negru – 2 buc., la valoarea de piata de 137,50 lei/buc.
 • Birou colt – 3 buc., la valoarea de piata de 20,00 lei/buc.
 • Imprimanta HP 2015 Alb – 1 buc., la valoarea de piata de 10,00 lei.
 • Imprimanta HP Negru – 1 buc., la valoarea de piata de 12,50 lei.
 • Copiator Minolta Bizhub C252 – 2 buc., la valoarea de piata de 290,00 lei/buc.
 • Corp rafturi Valter – 4 buc., la valoarea de piata de 20,00 lei/buc.
 • Dulap cu etajere – 1 buc., la valoarea de piata de 30,00 lei.
 • Echipament Topografic Leica – 1 buc., la valoarea de piata de 3.925,00 lei.
 • Aparat GPS Stonex + accesorii – 2 buc., la valoarea de piata de 2.350,00 lei/buc.

Preturile nu includ TVA.

Titlul executoriu în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea bunurilor mobile descrise anterior, il reprezinta Sentinta nr. 24 din data de 28.03.2018 de deschidere a procedurii de faliment pronunțată de către judecătorul sindic in dosarul de insolvență nr. 2899/101/2014  aflat pe rolul Tribunalului Mehedinti.

          Licitaţia va avea loc în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, judeţul Mehedinţi la data de 27.02.2020 orele 14:oo.

Participarea la licitaţie este condiţionată de consemnarea, a unei cauţiuni de 10% din preţul de pornire al licitaţiei cel mai târziu in ziua anterioara in care are loc licitatia si achizitionarea caietului de sarcini in cuantum de 20,00 lei pentru bunurile *Mijloace fixe si Obiecte de inventar*.

Cont deschis la Banca Romaneasca S.A. Sucursala Drobeta Turnu Severin, sub nr. RO11BRMA0999100086840992.

Invităm pe toti cei care vor sa se prezinte la şedinţa de licitaţie la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop şi pâna la acel termen să depună oferte de cumpărare.

Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra bunurilor mobile sa anunte lichidatorul judiciar inainte de data stabilita pentru vânzare în termen, sub sanctiunea prevazută de lege.

Relaţii la telefon-fax:  0742592183,  sau 0252/35.43.99, e-mail: office@consultant-insolventa.ro; site: www.consultant-insolventa.ro sau la sediul lichidatorului judiciar din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, judeţul Mehedinţi.