Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

LICITATIE PUBLICA teren extravilan+constructii Ghiroda,Aeroport nr. 7,Timis +casa ghiroda, 27.03.2018

Debitorul SC C&C MH Confort SRL cu sediul in Dr. Tr. Severin, str. I.C.Bratianu, nr. 11A, judetul Mehedinti, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Mehedinti sub nr. J25/460/2005, avand cod de identificare fiscala nr. 17044001, aflata in procedura de faliment dosar nr. 9465/101/2012 pe rolul Tribunalului Mehedinti, prin lichidator judiciar societatile profesionale de insolventa asociate prin contract Yna Consulting SPRL si Consultant Insolventa SPRL, cu sediul ales in localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zabrautului, nr. 7A, judetul Mehedinti, scoate la vanzare:

 

Bunul imobil aflat în garantia creditorului ANAF cu rangul I * Teren extravilan+constructii situat in comuna Ghiroda, str. Aeroport nr. 7, judetul Timis, CF 401381, nr. cadastru A74/1/15/3/1/1, suprafata: 5750/11500 mp *, la pretul de pornire a licitatiei de 404.605,00 lei exclusiv T.V.A. ( pret diminuat cu 5% fata de pretul stabilit prin raportul de evaluare)

 

Bunul imobil aflat în garantia creditorului ANAF cu rangul I (Proprietate imobiliară de tip rezidențial casa și teren cu regim de înălțime P+M, Scd= 326 situată în localitatea Ghiroda, str. Serg. Constantin Mușat, județul Timiș, CF:402556 la pretul de pornire a licitatiei de 128.700 euro exclusiv T.V.A.(ce se va achita la cursul BNR din ziua plății)

Bunul imobil aflat în garantia creditorului ANAF cu rangul I  * teren intravilan – categoria de folosinta HB (Helestee si Balti) situat in loc. Ghiroda, zona Nufarului,  jud. Timis in suprafata de 1550 mp – CF 405630, nr. cad HB174/6/2/1, nr. CF vechi 6041, la pretul de pornire a licitatiei de 83.500 EURO.

Titlul executoriu in baza caruia lichidatorul judiciar procedeaza la vanzarea bunurilor imobile descrise anterior, o reprezinta sentinta nr. 487/2013 din data de 09.09.2013 de deschidere a procedurii de faliment pronuntata de catre judecatorul sindic in dosarul de insolventa nr.9465/101/2012.

 

Licitaţia va avea loc în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi la data de  27.03.2018 orele 13:oo.

 

  • Participarea la licitatie este conditionata de consemnarea, a unei cautiuni de 10-20% din pretul de pornire al licitatiei. Cont deschis la BRD SA Sucursala Drobeta Turnu Severin, sub nr. RO54 BRDE 260S V428 9386 2600.

Invitam pe toti cei care vor sa se prezinte la sedinta de licitatie la termenul de vanzare, la locul fixat in acest scop si pana la acel termen sa depuna oferte de cumparare.

Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra imobilului sa anunte lichidatorul judiciar inainte de data stabilita pentru vanzare in termen, sub sanctiunea prevazuta de lege.

Relatii la telefon-fax 0744528869, 0742592183, 0745267676 sau 0256/220827, email:office@consultant-insolventa.ro; expertyna@yahoo.com, site: www.consultant-insolventa.ro sau la sediul lichidatorului judiciar din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zabrautului, nr. 7A, judetul Mehedinti.