Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Licitatie publica teren extravilan si plantatie vita de vie Patulele

Debitorul SC Tecnogreen SRL – societate în reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement, cu sediul in Mun. Drobeta Turnu Severin, str. George Cosbuc nr. 3A, Camera 2, Sc.1, Et. Subsol, Ap.3, jud. Mehedinti, cod unic de înregistrare 15195512, număr de ordine în Registrul Comerțului Mehedinti J25/302/2016, prin administrator judiciar, Consultant Insolventa SPRL Filiala Timis, cu sediul ales in Mun. Drobeta Turnu Severin, str. Zabrautului nr. 7A, jud. Mehedinti, CUI 38704372, inregistrata in RFO II sub nr. 0918, prin reprezentant asociat coordonator Serban Valeriu, scoate la vânzare, la preturile stabilite prin Raportul de Evaluare nr. 32/05.03.2020, urmatoarele bunuri imobile:- TEREN EXTRAVILAN avand S = 21.022 mp si PLANTATIE VITA DE VIE (existenta pe acest Teren) avand S = 21.022 mp, cu numar cadastral 50061, inscris in Cartea Funciara nr. 50061, situat in Tarlaua 80 Parcela 3, la pretul de 61.595 Euro exclusiv TVA (echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii);  – TEREN EXTRAVILAN avand S = 61.377 mp si PLANTATIE VITA DE VIE (existenta pe acest Teren) avand S = 61.377 mp, cu numar cadastral 50363, inscris in Cartea Funciara nr. 50363, situat in Tarlaua 80 Parcela 2 la pretul de 179.835 Euro exclusiv TVA (echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii); – TEREN EXTRAVILAN avand S = 347.640 mp si PLANTATIE VITA DE VIE (existenta pe acest Teren) avand S = 347.640 mp, cu numar cadastral 50364, inscris in Cartea Funciara nr. 50364, situat in Tarlaua 80 Parcela 1,2 la pretul de 1.018.585 Euro exclusiv TVA (echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii);   TEREN EXTRAVILAN avand S = 131.514 mp si PLANTATIE VITA DE VIE (existenta pe acest Teren) avand S = 131.514 mp, cu numar cadastral 50365, inscris in Cartea Funciara nr. 50365, situat in Tarlaua 80 Parcela 4 la pretul de 385.335 Euro exclusiv TVA (echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii);  – TEREN EXTRAVILAN avand S = 53.591 mp si PLANTATIE VITA DE VIE (existenta pe acest Teren) avand S = 53.591 mp, cu numar cadastral 50366, inscris in Cartea Funciara nr. 50366, situat in Tarlaua 80 Parcela 3 la pretul de 157.020 Euro exclusiv TVA (echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii),

         situate in extravilanul comunei Pãtulele, Judeţul Mehedinţi. Administratorul judiciar mentioneaza faptul ca, asupra bunurilor enumerate mai sus detine un drept de ipoteca legala creditorul MOLLIFICIO BORTOLUSSI SRL.

Valoarea totala a bunurilor imobile este de 1.802.364 EURO exclusiv TVA (echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii).

Licitaţia va avea loc la biroul administratorului judiciar din Mun. Dr. Tr. Severin, str. Zabrautului nr. 7A, jud. Mehedinti la data de 16.06.2020, orele 1400.

Titlul executoriu în baza căruia administratorul judiciar procedează la vânzarea bunurilor imobile, conform Raportului de evaluare nr. 32/05.03.2020, il reprezinta Sentinta nr. 8 din data de 11.05.2020, de confirmare a planului de reorganizare a debitoarei SC Tecnogreen SRL, pronunţată de Tribunalul Mehedinti Secţia a II – a Civilă de Contencios Administrativ si Fiscal în dosarul nr. 2726/101/2018.

Participarea la licitaţie este condiţionată de consemnarea în contul unic de insolventa al debitoarei SC Tecnogreen SRL, pana la data de 15.06.2020 orele 17.00 a unei cauţiuni de 10% din preţul de pornire pentru bunul imobil pe care intentioneaza sa-l achizitioneze precum şi achiziţionarea caietului de sarcini in suma de 1.000,00 lei+TVA.

Cont deschis la Banca Romaneasca S.A. Sucursala Drobeta Turnu Severin, sub nr. RO11BRMA0999100083622047.

Invităm pe toti cei care vor să participe la şedinţa de licitaţie să transmita oferte de cumpărare și documentele în copie xerox din care rezultă faptul că a fost achitată garanția de licitație și contravaloarea caietului de sarcină la adresa de email: office@consultant-insolventa.ro.

Avand in vedere măsurile de prevenire a răspândirii virusului COVID 19 (CORONAVIRUS), precum si a ordonantelor militare emise, administratorul judiciar recomanda ca participarea la licitatie sa aiba loc prin sistem de videoconferinta, iar in masura in care se doreste participarea fizica se impune prezenta unui singur participant care sa respecte masurile impune de autoprotectie (masca, manusi, halat, etc.).

Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra bunurilor imobile descrise anterior sa anunte administratorul judiciar inainte de data stabilita pentru vânzare în termen, sub sanctiunea prevazută de lege.

Relaţii suplimentare la telefoanele: 0756482035, 0742592183 0252/354399, email office@consultant-insolventa.ro, sau la sediul profesional al administratorului judiciar din Municipiul Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, judetul Mehedinti.