Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Licitatie Publica Super Color Impex Com SRL – proprietate imobiliara

Debitorul SC Super Color Impex Com SRL , cu sediul în localitatea Drobeta Turnu Severin, str. Crișan, nr. 14, jud. Mehedinti, cod de identificare fiscală: 5657819; Număr de ordine în registrul comerţului J25/154/1998, aflata  în procedură de insolventa, in insolvency, en procedure collective, în dosar nr. 832/101/2017 prin administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL reprezentata de asociat coordonator Popescu Emil, cu sediul ales în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuţului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi, scoate la vânzare la pretul stabilit prin raportul de evaluare nr.42/27.03.2018 si aprobat de adunarea creditorilor din data de 13.07.2018 bunul imobil:

 

Proprietate imobiliara compusa din spatiu comercial, birou, hol si grupuri sanitare, situata in loc. Dr. Tr. Severin, str. B-dul Tudor Vladimirescu, nr. 110, bl. TS10, parter , jud. Mehedinti, Sc=120,74 mp, Su=99,99 mp, nr. cadastral 50010-C1-U18, nr. Carte Funciara 50010-C-U18 Dr. Tr. Severin (nr. cadastral vechi 380-C1-U28, nr. CF vechi 3566) la prețul de 48100,00 euro– echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii, pret neafectat de TVA.

Bunul imobil descris anterior se afla in garantia creditorului  Garanti Bank SA conform incheiere de autentificare nr. 23358/03.08.2011, nr. 2421/31.01.2012, nr. 19578/10.07.2012 si act notarial nr. 2051/03.08.2011, nr. 251/31.01.2012, nr.1648/10.07.2018.

Titlul executoriu în baza căruia administratorul judiciar procedează la vânzarea bunului imobil descris anterior, o reprezinta sentinta nr. 117 din data de 07.06.2018 pronunțată de către judecătorul sindic in dosarul nr. 832/101/2017/a6 aflat pe rolul Tribunalului Mehedinti.

 

Licitaţia va avea loc la biroul lichidatorului judiciar din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, judeţul Mehedinţi la data de 06.08.2018 orele 1400.

Informăm toți ofertanţii faptul că sunt obligaţi să depuna o garanţie reprezentând 10% din preţul de pornire al licitaţiei și să achiziționeze caietul de sarcini in cuantum de 1000 lei. Contul de insolvență al debitoarei SC Super Color Impex Com SRL este deschis la Banca Romaneasca Suc. Drobeta Turnu Severin – RO11 BRMA 0999 1000 8367 1032.

Invităm pe toti cei care vor să participe la şedinţa de licitaţie din data de 06.08.2018 să depună oferte de cumpărare și documentele în copie xerox din care rezultă faptul că a fost achitată garanția de licitație și contravaloarea caietului de sarcină in suma de 1000 lei până la data de 06.08.2018 orele 11,00 la adresa menționată anterior, respectiv localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, judeţul Mehedinţi .

Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra bunului imobil sa anunțe administratorul judiciar înainte de data stabilita pentru vânzare în termen, sub sanctiunea prevazută de lege.

          Relaţii la sediul administratorului judiciar din loc. Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr.7A, judeţul Mehedinţi, telefon 0742592183, tel./fax : 0252354399 sau la adresa de email : office@consultant-insolventa.ro.; site www.consultant-insolventa.ro.