Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

LICITATIE PUBLICA sc vrakama oil 28.02.2017 stoc de marfa

Debitorul SC Vrakama Oil SRL – în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul în localitatea Drobeta Tr. Severin, str. Unirii, nr. 82, bl. C1, sc. 3, et. 3, ap. 9, jud. Mehedinţi, cod unic de identificare fiscală 27826897, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J25/354/2010, aflata  în procedură de faliment in bankruptcy, en faillite în dosar nr. 5049/101/2014 prin lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL reprezentata de asociat coordonator ec Popescu Emil, cu sediul procesual ales în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuţului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi, scoate la vânzare:

stoc de marfa – filtre si uleiuri auto conform listei ce se poate studia la biroul lichidatorului judiciar din loc. Dr. Tr. Severin,, str. Zabrautului, nr. 7A, judetul Mehedinti.

Preţul de pornire a licitaţiei este 1640,00 lei exclusiv TVA

 

Titlul executoriu în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea bunurilor mobile descrise anterior, o reprezinta setința nr.106/2015 din data de 20.02.2015 de deschidere a procedurii de faliment pronunțată de către judecătorul sindic in dosarul de insolvență nr.5049/101/2014 aflat pe rolul Tribunalului Mehedinti.

Licitaţia va avea loc la biroul lichidatorului judiciar din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, judeţul Mehedinţi la data de 28.02.2017 orele 1400.

  • Informăm toți ofertanţii faptul că sunt obligaţi să depuna o garanţie reprezentând 10% din preţul de pornire al licitaţiei și să achiziționeze caietul de sarcină în suma de 50,00 lei.

Invităm pe toti cei care vor să participe la şedinţa de licitaţie din data de 28.02.2017 orele 1400 să depună oferte de cumpărare și documentele în copie xerox din care rezultă faptul că a fost achitată garanția de licitație și contravaloarea caietului de sarcină până la data de 27.02.2017 orele 1200 la adresa menționată anterior respectiv localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, judeţul Mehedinţi.

Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra imobilului sa anunte lichidatorul judiciar inainte de data stabilita pentru vânzare în termen, sub sanctiunea prevazută de lege.

          Relaţii la sediul lichidatorului judiciar din loc. Dr. Tr. Severin, str.Zăbrăuțului, nr.7A, judeţul Mehedinţi, telefon 0742592183, tel./fax : 0252354399 sau la adresa de email : office@consultant-insolventa.ro.; site www.consultant-insolventa.ro. respectiv la sediul din localitatea Timisoara, str. N. Filipescu nr. 4, ap. 14, jud. Timiș, tel:0745267676