Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

LICITATIE PUBLICA SC Vitalis Alex SRL

Subscrisa, SC Vitalis Alex SRL  cu sediul in Dr.Tr.Severin, str.Topolnitei nr.7, bl.1, sc.4, ap.12, jud.Mehedinti, CIF:11614898, J25/54/1999, aflata in procedura de faliment, in bankruptcy, en faillite, dosar nr. 3304/101/2012 prin lichidator judiciar asociati prin contract: Yna Consulting SPRL, Cabinet Individual de Insolvenţă Grădinaru Valentina, Visal Consulting SPRL şi Consultant Insolvenţă SPRL, cu sediul ales în Dr.Tr.Severin, str.Zăbrăuțului, nr.7A, jud.Mehedinţi, scoate la vanzare la pretul diminuat cu 85% fata de pretul stabilit prin raportul de evaluare conform hotarare adunare creditori din data de 20.06.2019:

  • La pretul stabilit prin raportul de evaluare:
  • Teren intravilan situat in Dr.Tr.Severin, amplasat in zona Aeroport, avand suprafata de 325,00 mp, nr. cadastral 52618, la pretul de 240 euro; (echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii) ;
  • Teren intravilan situat in Dr.Tr.Severin, amplasat in zona Aeroport, avand suprafata de 325,00 mp, nr. cadastral 60378, la pretul de 240 euro; (echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii) ;

Valorile nu include TVA.

Titlul executoriu in baza caruia lichidatorul judiciar procedeaza la vanzarea bunurilor imobile descrise anterior, il reprezinta sentinta comerciala nr. 498 din data de 01.11.2012 de deschidere a procedurii de faliment pronuntata de catre judecatorul sindic in dosarul de insolventa nr.3304/101/20112.

Licitatia va avea loc în localitatea Dr.Tr.Severin, str.Zăbrăuțului, nr.7A, jud.Mehedinţi în data de 11.07.2019 orele 14,00.

Participarea la licitatie este conditionata de consemnarea la banca, pana la data de 10.07.2019 orele 17.00, a unei cautiuni de 10% din pretul de pornire  a licitatiei si achizitionarea caietului de sarcini in suma de 50 lei.

Nr. cont RO17CARP026001036794RO01 deschis la Patria Bank SA .

Invitam pe toti cei care vor sa se prezinte la sedinta de licitatie la termenul de vanzare, la locul fixat in acest scop si pana la acel termen sa depuna oferte de cumparare.

Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra imobilului sa anunte lichidatorul judiciar inainte de data stabilita pentru vanzare in termen, sub sanctiunea prevazuta de lege.

Precizam  faptul ca pentru bunurile imobile mentionate mai sus exista inscris in Cartea Funciara un drept de servitute.

Relatii la telefoanele : 0752819051, 0742592183, 0252354399. Email : office@consultant-insolventa.ro, sau la sediul lichidatorului judiciar din Dr.Tr.Severin, str.Zabrautului, nr.7A, jud.Mehedinti.