Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

LICITATIE PUBLICA SC Tehnosoft SRL

Debitorul SC Tehnosoft SRL – în insolvență, cu sediul în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Calea Dudasului, nr. 49, jud. Mehedinţi, cod unic de identificare fiscală 15331886, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J25/131/2003, aflata  în procedură de faliment in bankruptcy, en faillite în dosar nr. 5237/101/2015 prin lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL reprezentata de asociat coordonator ec Popescu Emil, cu sediul procesual ales în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuţului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi, scoate la vânzare la un pret diminuat cu 35% fata de pretul stabilit in raportul de evaluare:

Proprietate imobiliara de tip industrial nr. cadastral 5075/C1, C2, C3, C4, C5, situata in Dr. Tr. Severin, str. Calea Dudasului nr. 49, jud. Mehedinti in suma de 85.670 EURO (echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii), formată din:

-Dormitoare Scd=385,00 mp, Su=321,37 mp;

-Cămin nefamiliști (Birouri) Scd=240,16 mp, Su=194,70 mp;

-Hală sortare, centrală, depozit Scd=1.608,54 mp, Su=1.418,97 mp;

-Alei betonate Scd=1.090,97 mp, Su=1.090,97 mp;

-Platformă betonată Scd=270,34 mp, Su=270,34 mp.

Nota :Terenul aferent proprietății, în suprafață de 8717 mp, nu este in patrimoniul debitoarei SC Tehnosoft SRL fiind proprietatea Administrației Domeniilor Statului

Titlul executoriu în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea bunului imobil * Proprietate imobiliară de tip industrial * descris anterior, o reprezinta sentința nr. 62 din data de 29.02.2016 de deschidere a procedurii de faliment pronunțată de către judecătorul sindic in dosarul de insolvență nr. 5237/101/2015 aflat pe rolul Tribunalului Mehedinti.

Licitaţia va avea loc la biroul lichidatorului judiciar din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, judeţul Mehedinţi la data de 30.06.2020 orele 1400.

  • Informăm toți ofertanţii faptul că sunt obligaţi să depuna o garanţie reprezentând 10% din preţul de pornire al licitaţiei și să achiziționeze caietul de sarcină în suma de 1000,00 lei.

Invităm pe toti cei care vor să participe la şedinţa de licitaţie din data de 30.06.2020 orele 1400 să depună oferte de cumpărare și documentele în copie xerox din care rezultă faptul că a fost achitată garanția de licitație și contravaloarea caietului de sarcină până la data de 29.06.2020 orele 1300 la adresa menționată anterior respectiv localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, judeţul Mehedinţi.

Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra imobilului sa anunte lichidatorul judiciar inainte de data stabilita pentru vânzare în termen, sub sanctiunea prevazută de lege.

          Relaţii la sediul lichidatorului judiciar din loc. Dr. Tr. Severin, str.Zăbrăuțului, nr.7A, judeţul Mehedinţi, telefon 0742592183, tel./fax : 0252354399 sau la adresa de email : office@consultant-insolventa.ro.; site www.consultant-insolventa.ro.