Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Licitatie publica SC Pema Ovin SRL

SC PEMA OVIN SRL, societate în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul în Sat Ciortea, comuna Vrani, FS, nr. 26, jud. Caraş-Severin, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J11/69/2011, CUI 28023330, aflată  în procedura de faliment în dosar nr. 3512/115/2016 pe rolul Tribunalului Caraș – Severin, reprezentată prin lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL prin asociat coordonator ec. Popescu George, cu sediul procesual ales în localitatea Timișoara, strada Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiș, scoate la vânzare, prin licitaţie publică, competitivă, cu strigare, cu preţ în urcare, în condiţiile Legii nr. 85/2014, bunul imobil situat în sat Ciortea, comuna Vrani, FN, jud. Caraș-Severin, la prețul de pornire de 77.000 euro fără TVA, caracterizat astfel:

cabina poarta – 19,35 mp, grajd 1 – 677,42 mp, administrativ-rezidential – 67,74 mp, grajd 2 – 338,71 mp, grajd 3 – 258,06 mp, sopron – 382,61 mp, grup sanitar – 17,39 mp, teren – 24,281 mp.

Titlurile executorii în baza cărora lichidatorul judiciar procedează la vânzarea bunului imobil descris anterior, sunt: Sentinţa nr. 397/JS/08.12.2016 pronunţată de către Tribunalul Caraș – Severin, în dosarul nr. 3512/115/2016 prin intermediul căreia se dispune trecerea debitorului SC Pema Ovin SRL în procedura de faliment și Procesul verbal nr. 716/06.06.2017 întocmit la ședința Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Oxygaz Plus SRL. Adunarea Generală a Creditorilor convocată în data de 06.06.2017 a aprobat tipul, metoda de valorificare și Regulamentul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru activul aflat în averea debitorului SC Pema Ovin SRL, întocmit de către lichidatorul judiciar.

Licitaţia va avea loc la biroul lichidatorului judiciar din localitatea Timișoara, str. Nicu Filipescu nr. 4, ap 14, judeţul Timiș la data de 08.01.2018 orele 1300.

  • Informăm toți ofertanţii că sunt obligaţi să depună o garanţie reprezentând 10% din preţul de pornire al licitaţiei în contul RO61 WBAN 2511 0001 1150 0305 deschis la Banca Comercială Intesa Sanpaolo România SA, şi să achiziționeze caietul de sarcini în sumă de 500,00 lei.
  • Invităm pe toți cei care vor să participe la şedinţa de licitaţie din data de 08.01.2018 să depună oferte de cumpărare și documentele în copie xerox din care rezultă faptul că a fost achitată garanția de participare licitație și contravaloarea caietului de sarcini cu cel puţin 2 ore înainte de începerea licitaţiei la următoarea adresă: Timișoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiș.

Somăm pe toți cei care pretind vreun drept asupra bunului să anunțe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare în termen, sub sancțiunea prevăzută de lege.

          Relaţii la sediul ales al lichidatorului judiciar, telefon 0752286086, tel./fax: 0256220827 sau la adresa de email : office@consultant-insolventa.ro; site www.consultant-insolventa.ro.