Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Licitatie publica SC Ortoptimed SRL bunuri mobile

Debitorul SC Ortoptimed SRL cu sediul în Dr.Tr.Severin, str.B – dul Carol I, nr.73, jud.Mehedinţi, J25/173/1996, CIF:8347596, aflata  în procedură de faliment in bankruptcy, en faillite în dosar nr. 5772/101/2013 aflat pe rolul Tribunalului Mehedinți, prin lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL reprezentata de Popescu Emil, cu sediul in Dr.Tr.Severin, str.Zăbrăuţului, nr.7A, jud.Mehedinţi, scoate la vânzare la preturi diminuate cu 60% fata de preturile stabilite prin raportul de evaluare:

 

– stoc rame de ochelari in suma de 54384,00 lei

– stoc lentile de ochelari in suma de 109416,00 lei

– stoc accesorii ochelari  in suma de 752,00 lei

– obiecte de inventar in suma de 3058,00 lei

Preţurile nu includ T.V.A.

 

Titlul executoriu în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea bunurilor mobile  descrise anterior, o reprezinta sentinta nr. 707/2014 din data de 10.06.2014 de deschidere a procedurii de faliment pronunțată de către judecătorul sindic in dosarul de insolvență nr.5772/101/2013 aflat pe rolul Tribunalului Mehedinti.

Licitaţia va avea loc la biroul lichidatorului judiciar din Dr.Tr.Severin, str.Zăbrăuțului nr.7A, jud.Mehedinţi la data de 19.12.2019 orele 1500.

  • Informăm toți ofertanţii faptul că sunt obligaţi să depuna o garanţie reprezentând 10% din preţul de pornire al licitaţiei și să achiziționeze caietul de sarcină în suma de 250,00 lei cu cel puțin 2(două) ore înainte de ora licitației. Contul unic de insolvență al debitoarei SC Ortoptimed SRL Drobeta Tr. Severin este: RO11BRMA0999100083829142 deschis la Banca Romaneasca.

Invităm pe toti cei care vor să participe la şedinţa de licitaţie din data de 19.12.2019 să depună oferte de cumpărare și documentele în copie xerox din care rezultă faptul că a fost achitată garanția de licitație și contravaloarea caietului de sarcină până la data de 19.12.2019 orele 13,00 la adresa menționată anterior respectiv localitatea Dr.Tr.Severin, str. Zăbrăuțului nr.7A, jud.Mehedinţi.

Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra bunurilor mobile descrise anterior sa anunte lichidatorul judiciar inainte de data stabilita pentru vânzare în termen, sub sanctiunea prevazută de lege.

Precizăm faptul că bunurile mobile descris mai sus se vând libere de sarcini, precum ipoteci, garanții reale mobiliare sau drepturi de retenție, de orice fel, ori măsuri asiguratorii cu exceptia masurilor asiguratorii sau masurilor preventive specifice, instituite in cursul procesului penal conform dispozițiilor art. 53 din Legea 85/2006.

          Relaţii la sediul lichidatorului judiciar, telefon 0742592183, tel./fax : 0252354399 sau email : office@consultant-insolventa.ro.; site www.consultant-insolventa.ro.