Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Licitatie publica SC Nicodana SRL

Subscrisa SC NICODANA SRL, societate în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul în Cicir, nr. 52, jud. Arad, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J02/308/1997, CUI 9525454, aflată  în procedura de faliment în dosar nr. 4711/108/2016 aflat pe rolul Tribunalului Arad, prin lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, cu sediul procesual ales în Timișoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiş, înregistrată RFO II sub nr. 0649, CIF 31215824, numit prin Sentința civilă nr. 64/01.03.2017 pronunţată de către Tribunalul Arad, Secţia a II-a Civilă, în dosarul nr. 4711/108/2016/a1, scoate la vânzare, prin licitaţie publică, cu strigare, pornind de la prețul de evaluare la care se adaugă TVA, în condiţiile Legii nr. 85/2014, stocul de marfă din averea debitoarei la prețul total de 3.870 lei, astfel:

– produse alimentare: praf de copt, stafide, tăiței, biscuiți, napolitane, turtă dulce, stixuri, pateuri, pastă tomate, maioneză, usturoi, conserve, cafea, bere, suc, apă, delma, drojdie, gume,  

– produse neperisabile: agrafe, obiecte de îmbrăcăminte, obiecte de încălțăminte, coperți, materiale de birotică și papetărie, obiecte de menaj și uz casnic, jucării, cosmetice, veselă, tacâmuri, chimicale, becuri, baterii, cremă papuci, pastile și apart țânțari, lanternă, veioză.

Pasul de creștere a a prețului strigat, în cazul în care sunt mai mulți ofertanți, se stabilește între 1% – 10% din prețul de strigare, până când se constată că nu se mai înregistrează nicio supraofertă a ultimului preț strigat. Titlurile executorii în baza cărora lichidatorul judiciar procedează la vânzarea bunurilor mobile descrise anterior, sunt: încheierea civilă nr. 293/CC/31.08.2016 pronunțată în dosarul nr. 4711/108/2016 de către Tribunalul Arad prin intermediul căreia se dispune deschiderea procedurii de faliment împotriva debitoarei și Procesul- verbal din data de 15.09.2017, întocmit la ședința Adunării Generale a Creditorilor debitorului. Adunarea Generală a Creditorilor a aprobat regulamentul de vânzare al bunurilor aflate în averea debitoarei.

Licitaţia va avea loc la biroul lichidatorului judiciar din localitatea Timișoara, str. Nicu Filipescu nr. 4, ap 14, judeţul Timiș la data de 03.10.2017 orele 13:00.

Informăm toți ofertanţii că sunt obligaţi: să depună o ofertă de cumpărare și o garanţie reprezentând 10% din valoarea de evaluare a stocului de marfă pentru care își depune oferta de cumpărare, în contul de lichidare al debitoarei deschis la Banca Transilvania, cod IBAN RO65 BTRL RONC RT03 6324 0401.

Ofertanții persoane juridice române trebuie să depună : copie xerox după certificatul de înmatriculare al societăţii; copie xerox după codul de identificare fiscală al societăţii; delegaţie reprezentant legal semnată de conducătorul unităţii; copie xerox după actul de identitate CI/BI pentru delegat.

Ofertanții persoane fizice trebuie să depună: copie xerox după actul de identitate CI/BI.

Invităm pe toți cei care vor să participe la şedinţa de licitaţie din data de 03.10.2017 să depună documentele precizate anterior, cu cel puţin 2 ore înainte de începerea licitaţiei, la sediul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiș.

          Relaţii la sediul ales al lichidatorului judiciar, telefon 0752286086, tel./fax : 0256220827 sau la adresa de email : office@consultant-insolventa.ro; site www.consultant-insolventa.ro.