Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Licitatie publica SC Luctrans SRL

SC LUCTRANS SRL – în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul în Oradea, str. Corneliu Coposu, nr. 5, bl. P61, ap. 6, jud. Bihor, CUI 14561461, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J05/349/2002, aflată  în procedura de faliment în dosar nr. 1242/111/2014 aflat pe rolul Tribunalului Bihor, prin lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL reprezentată de asociat coordonator ec. Popescu George, cu sediul procesual ales în localitatea Timișoara, strada Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiș, scoate la vânzare, prin licitaţie publică, deschisă, cu strigare, care se derulează după regula licitației competitive sau olandeze, în pași urcători, în condiţiile Legii nr. 85/2014, la valoarea reprezentând 80% din prețul de pornire stabilit în raportul de evaluare, următoarele bunuri:

Nr. crt. Bun mobil Nr. înmatri-culare Nr.identificare Nr. omologare Caracteristici Valoare evaluată (RON) Valoare reprezen-tând 80% din preţul de pornire stabilit în raportul de evaluare
1 DACIA LOGAN BH 07 XMH UU1LSDAEH34938653 AADA161411C75E3/2005 putere motor – 55kw, cilindree 1390 cmc, benzină/gaz, motor K7J-A7, culoare roșu+galben, 350.000 KM 3603 2,882.40
2 DACIA LOGAN 1.6 MPILSDAB BH 11 LTS UU1LSDABH32780080 AEDA140011T46E3 putere motor – 64kw, cilindree 1540 cmc, benzină/gaz, instalație gaz, culoare alb, 300.000 KM – estimare 4100 3,280.00
3 DACIA LOGAN BREAK KS/KSDAE BH 12 LTS UU1KSDAEH38111483 ACDA1G1E11UA6E4/2007 putere motor – 55kw, cilindree 1390 cmc, benzină/gaz, motor tip K7J-A7, seria UD79285, instașație gaz omologată,  culoare alb 5300 4,240.00
4 DACIA LOGAN LSDAA BH 07 JSG UU1LSDAAH32628342 AEDA130011T46E3/2004 putere motor – 55kw, cilindree 1390 cmc, benzină/gaz,  culoare galben+GRI, 300.000 km – estimare 4000 3,200.00
TOTAL 17,003.00 13,602.40

 

Titlurile executorii în baza cărora lichidatorul judiciar procedează la vânzarea bunurilor mobile descrise anterior, sunt : Sentinţa nr. 1626/F/2015/02.12.2016 pronunţată de către Tribunalul Bihor, în dosarul nr. 1242/111/2014 prin intermediul căreia se dispune trecerea debitorului SC LUCTRANS SRL în procedura de faliment și Procesul verbal nr. 3117/15.12.2016 întocmit la ședința Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC LUCTRANS SRL. Adunarea Generală a Creditorilor convocată în data de 15.12.2016 a aprobat tipul, metoda de valorificare, Regulamentul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru vânzarea activelor aflate în averea debitorului SC LUCTRANS SRL și Regulamentul de vânzare a acestor active prin negociere directă, întocmite de către lichidatorul judiciar.

Licitaţia va avea loc la biroul lichidatorului judiciar din localitatea Timișoara, str. Nicu Filipescu nr. 4, ap 14, judeţul Timiș la data de 12.04.2017 orele 1500.

  • Informăm toți ofertanţii că sunt obligaţi să depună o garanţie reprezentând 10% din preţul de pornire al licitaţiei în contul RO60 BTRL RONC RT03 7144 9601 deschis la Banca Transilvania, şi să achiziționeze caietul de sarcini în sumă de 100,00 lei.
  • Invităm pe toți cei care vor să participe la şedinţa de licitaţie din data de 12.04.2017 să depună oferte de cumpărare și documentele în copie xerox din care rezultă faptul că a fost achitată garanția de licitație și contravaloarea caietului de sarcini până la data de 12.04.2017 orele 11,00 la următoarea adresă: Timișoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiș. Garanţia de participare se poate constitui atât în moneda RON cât şi în EURO, cu respectarea reglementărilor legale aplicabile regimului valutar. În situaţia în care garanţia de participare se va constitui în RON, operaţiunea se va efectua la cursul Ron/Euro afişat de BNR la data constituirii acesteia.      Constituitorul va suporta comisioanele de transfer bancar şi orice alte comisioane aplicate de bănci atat la constituirea garanţiei cat si la restituirea acesteia.
  • Participanții vor depune declaraţii pe propria răspundere sub semnătură privată, după cum urmează : a)declaraţia participantului de acceptare a regulamentului de organizare şi desfăşurare a licitaţiei publice pentru vânzarea bunurilor aparţinând Luctrans SRL – în faliment; b)declaraţie cu privire la adresa de corespondență, email, nr. de telefon şi nr. de fax, la care participantul poate fi contactat de urgenţă. Declaraţiile antemenționate la lit.a și b pot face obiectul unui singur înscris.

Somăm pe toți cei care pretind vreun drept asupra bunurilor să anunțe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare în termen, sub sancțiunea prevăzută de lege.

 

          Relaţii la sediul ales al lichidatorului judiciar, telefon 0752286086, tel./fax : 0256220827 sau la adresa de email : office@consultant-insolventa.ro; site www.consultant-insolventa.ro.