Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Licitatie publica SC Lory Com SRL din data de 10.01.2023

Debitorul SC LORY COM SRL în faliment, in bancruptcy, en faillite, cu sediul in Mun. Dr. Tr. Severin, str. Romană nr. 4A, jud. Mehedinti, cod unic de înregistrare 1615365, număr de ordine în Registrul Comerțului Mehedinti J25/481/1991, prin lichidator judiciar, Consultant Insolventa SPRL Filiala Timis, cu sediul ales in Mun. Drobeta Turnu Severin, str. Zabrautului nr. 7A, jud. Mehedinti, CUI 38704372, inregistrata in RFO II sub nr. 0918, prin reprezentant asociat coordonator Serban Valeriu, scoate la vânzare la pretul diminuat cu 25% fata de pretul stabilit prin Rapoartul de expertiza intocmit de catre expertul tehnic judiciar, dl. I.R. in cadrul dosarului asociat nr. 2959/101/2020/a7, aprobat de adunarea creditorilor din data de 22.07.2022, respectiv prin hotararea adunarii creditorilor din data de 14.12.2022 publicata in BPI si necontestata, urmatorul bun mobil:

  • Autoutilitara N3, Marca MAN, anul fabricatiei 2008, serie de şasiu WMAO5YZZ98M523679, număr de înmatriculare MH-42-UVA, culoare negru, capacitate cilindrica 12419, putere 1900kw, la pretul de 35.263,50 lei TVA inclus, pret diminuat cu 25% fata de pretul stabilit prin Raportul de expertiza intocmit de catre expertul tehnic judiciar, dl. I.R. in cadrul dosarului nr. 2959/101/2020/a7, depus la dosarul cauzei la termenul de judecata din data de 23.02.2022;

Licitaţia va avea loc la biroul lichidatorului judiciar din Mun. Dr. Tr. Severin, str. Zabrautului nr. 7A, jud. Mehedinti la data de 10.01.2023, orele 14:00.

Titlul executoriu în baza căruia lichidator judiciar procedează la vânzarea bunului mobil descris anterior, il reprezinta Sentinta nr. 60 din data de 12.10.2022, de deschidere a procedurii de falimentul impotriva debitoarei SC Lory Com SRL, pronunţată de Tribunalul Mehedinti Secţia a II – a Civilă de Contencios Administrativ si Fiscal în dosarul nr. 2959/101/2020.

Participarea la licitaţie este condiţionată de consemnarea în contul unic de insolventa al debitoarei SC Lory Com SRL deschis la Banca Romaneasca S.A. Sucursala Drobeta Turnu Severin, sub nr. RO11BRMA0999100092691741, pana la data de 09.01.2023 orele 17.00 a unei cauţiuni de 10% din preţul de pornire pentru bunul mobil, precum şi achiziţionarea caietului de sarcini in suma de 300 lei+TVA.

Invităm pe toti cei care vor să participe la şedinţa de licitaţie să transmita oferte de cumpărare, documentele în copie xerox din care rezultă faptul că au fost achitate garanțiile de licitație, contravaloarea caietului de sarcini, actele prevazute in caietul de sarcini pentru participare la licitatie, la adresa de email: office@consultant-insolventa.ro sau la sediul ales al lichidatorului judiciar.

Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra bunului mobil sa anunțe lichidatorul judiciar înainte de data stabilita pentru vânzare în termen, sub sanctiunea prevazută de lege.

Avand in vedere măsurile de prevenire a răspândirii virusului COVID 19 (CORONAVIRUS), precum si a ordonantelor militare emise, lichidatorul judiciar recomanda ca participarea la licitatie sa aiba loc prin sistem de videoconferinta, iar in masura in care se doreste participarea fizica se impune prezenta unui singur participant care sa respecte masurile impuse de autoprotectie (masca, manusi, etc.).

Relaţii suplimentare la telefoanele: 0756482035, 0252/354399 sau la sediul ales profesional al lichidatorului judiciar din Municipiul Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, judetul Mehedinti.