Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Licitatie publica SC Comsig SRL

Debitorul  SC Comsig SA – societate în dizolvare – lichidare, cu sediul în localitatea Sighisoara, str. Caraiman, nr. 1, jud. Mures, cod unic de identificare fiscală 1225885, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J26/176/1991, prin lichidator Consultant Insolvență SPRL, cu sediul ales în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi, scoate la vânzare bunul imobil la pretul diminuat cu 25% fata de pretul stabilit prin raportul de evaluare după cum urmează:

 

  1. Proprietate imobiliara situata in intravilanul Mun. Sighisoara, str. Caraiman, nr. 1, jud. Mures compusa din Cladire- Punct alimentare nr. 7 avand suprafata construita de 79,31 mp si suprafata utila de 70,21 mp; Sopron cu o suprafata construita de 33,93 mp si teren intravilan cu S= 109 mp, Nr. cadastral 1465/1/2 la pretul de 3.712,50 euro (echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii, pret neafectat de TVA)

Titlul executoriu în baza căruia lichidatorul procedează la vânzarea bunului imobil descris anterior, il reprezinta Rezolutia nr. 10313/27.07.2017 privind inregistrarea procedurii de dizolvare cu lichidare si numirea lichidatorului SC Consultant Insolventa SPRL.

 

          Licitaţia va avea loc în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi la data de  15.02.2018 orele 11:00.

         

Pentru a participa la licitaţie, ofertanţii sunt obligaţi să depună la sediul ales al lichidatorului,din Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, jud. Mehedinți,  telefon, 0742592183, fax:0252354399, sau email:office@consultant-insolventa.ro; cel mai târziu până în data de 14.02.2018 orele 16:00.

 

– o ofertă de cumpărare şi dovada consemnării  cauţiunii de 10% din preţul de pornire a licitaţiei pentru bunurile imobile pe care intenţionează să le cumpere, în contul SC Comsig SA deschis la BCR SA.Nr. cont: RO13 RNCB 0191 0156 3786 0001

– Să depună contravaloarea caietului de sarcină in sumă de 500,00 lei.

Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra bunul imobil sa anunte lichidatorul judiciar inainte de data stabilita pentru vânzare în termen, sub sanctiunea prevazută de lege.

Relaţii la telefon-fax  0742592183, 0756482035  sau 0256/220827, email:office@consultant-insolventa.ro;, site: www.consultant-insolventa.ro sau la sediul lichidatorului din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi.