Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Licitatie publica RE-MA LEMN GP SRL

Debitorul SC Re.Ma-Lemn G.P. SRL, cu sediul în com. Gogosu, sat. Gogosu, nr. 382, jud. Mehedinţi, CIF: 31013329, J25/503/2012 aflata în procedură de faliment, in bankruptcy, en faillite în dosar nr. 3038/101/2016 aflat pe rolul Tribunalului Mehedinți, prin lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL scoate la vânzare urmatorul bun imobil proprietate imobiliara compusa din:

 

          Teren  intravilan situat in comuna Gogosu, Tarla 34, Parcela 1690/1, cu o suprafata totala de 5.154 mp (5.088 din acte) avand  numar cadastral 50663 si anexa gater cu o suprafata construita de 63,84 mp + împrejmuire gard la pretul de  8.372,50 EURO exclusiv tva (echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii) – pret diminuat cu 50% fata de pretul de evaluare. (16.745 EURO)

 

Licitaţia va avea loc la biroul lichidatorului judiciar din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, judeţul Mehedinţi la data de 04.07.2019 orele 1400.

Informăm toți ofertanţii faptul că sunt obligaţi să depuna o garanţie reprezentând 10% din preţul de pornire al licitaţiei și să achiziționeze caietul de sarcină in suma de 500 lei cu cel puțin 2(doua) ore înainte de ora licitației.

Invităm pe toti cei care vor să participe la şedinţa de licitaţie să depună oferte de cumpărare și documentele în copie xerox din care rezultă faptul că a fost achitată garanția de licitație și contravaloarea caietului de sarcină la adresa menționată anterior respectiv localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, judeţul Mehedinţi.

Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra bunurilor mobile descrise anterior sa anunte lichidatorul judiciar inainte de data stabilita pentru vânzare în termen, sub sanctiunea prevazută de lege.

         

          Relaţii la sediul lichidatorului judiciar din loc. Dr. Tr. Severin, str.Zăbrăuțului, nr.7A, judeţul Mehedinţi, telefon 0742592183, tel./fax : 0252354399 sau la adresa de email : office@consultant-insolventa.ro.; site www.consultant-insolventa.ro.