Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Licitație publică – proprietate imobiliară și bunuri mobile, sat Orboești, Comuna Adrășești, jud. Ialomița

PETROSERV SRL în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul social în Sat Orboeşti, Comuna Andrăşeşti, jud. Ialomița, având număr de ordine în Registrul Comerţului J21/1032/1994 şi CUI 6671951, prin lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, cu sediul procesual ales în Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș, înregistrată în RFO II sub nr. 0649, CUI RO 31215824, reprezentată prin asociat coordonator ec. Popescu George, numit prin Hotărârea intermediară nr. 299 F din data de 19.03.2021 pronunțată în dosarul nr. 1238/98/2019 de către Tribunalul Ialomița, Secția Civilă, anunţă licitaţie publică deschisă, competitivă, cu strigare, cu preţ în urcare, pentru VÂNZAREA ÎN BLOC A PROPRIETĂȚII IMOBILIARE situată în sat Orboești, Comuna Adrășești, jud. Ialomița, nr. cadastral 233, înscrisă în Carte Funciară nr. 4 localitatea Adrășești, Sat Orboești, constituită din 6 construcții reprezentând o fostă stație de carburanți și o clădire nivel P+1 cu funcțiunea de motel, în suprafață totală de 418,95 mp: C1-clădire P+1 în suprafață construită de 148,43 mp, C2-service auto în suprafață construită de 132,56 mp, C3-chiosc în suprafață construită de 34,85 mp, C4-cabină benzinărie P+1 în suprafață construită de 27,35 mp, C5-pompe benzină în suprafață construită de 5,76 mp și C6-rezervor carburanți în suprafață construită de 70 mp, ȘI A BUNURILOR MOBILE aflate în patrimoniul societății debitoare Petroserv SRL, la prețul de 30.300 EURO + TVA:

CorpDenumire conform cărții funciareSuprafață construită mp (CF)Suprafață desfășurată mp (estimată)Descriere
C1Clădire P + 1148,43296,86Locuinţă si birouri – Clădire tip mixt – rezidenţial şi birouri cu regim de înălţime P+1E.
C2Service auto132,56132,56Motel – 6 camere (fost Service auto). Clădire tip comercial cu regim de înălţime P.
C3Chiosc34,8534,85Chioşc metalic. Construcţie metalică tip container.
C4Cabină benzinărie27,3527,35Cabină benzinărie. Clădire de tip comercial cu regim de înălţime P.
C5Pompe benzină5,765,76Copertină metalică cu învelitoare din tablă. Fundaţii pompe din beton simplu.
C6Rezervoare carburanți7070Rezervoare carburanţi. Cuvă cu pereţii radierul şi placa din beton armat. În această cuvă sunt montate 3 rezervoare metalice pentru depozitarea carburanţilor având capacitatea totală de cca 100 mc.
Total418,95 mp 567,38 mp 

BUNURI MOBILE:

 • Calculator – 2 buc;
 • Imprimantă – 2 buc;
 • Sistem transfer date;
 • Raft prezentare – 8 buc;
 • Vitrine frigorifice – 3 buc;
 • Birou – 3 buc;
 • Automat cafea;
 • Sistem supraveghere video;
 • Centrală termică;
 • Chiuvetă;
 • Corp măsură standard combustibil;
 • Scaune rotative – 5 buc;
 • Paturi – 10 buc;
 • Televizor – 4 buc;
 • Noptiera – 8 buc;
 • Dulap – 4 buc;
 • Masă – 4 buc;
 • Aparat aer condiționat – 1 buc;
 • Casă de marcat.

* Vânzarea în bloc a proprietății imobiliare și a bunurilor mobile se va efectua cu aplicarea taxei pe valoare adăugată.

** Terenul în suprafață de 4.099,68 mp, aferent proprietății imobiliare situate în sat Orboești, Comuna Adrășești, jud. Ialomița, nr. cadastral 233 înscrisă în Carte Funciară nr. 4 localitatea Adrășești, Sat Orboești, nu se află în proprietatea debitorului Petroserv SRL, acesta fiind deținut de persoana fizică Stoian M.

Licitația publică va avea loc la biroul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiș, în data de 19.10.2022 ora 12:00, iar în cazul în care proprietatea imobiliară și bunurile mobile nu vor fi valorificate, licitația publică va fi reluată, în aceleași condiții, în data de 26.10.2022 ora 12:00, 02.11.2022 ora 12:00, respectiv în data de 09.11.2022 ora 12:00.

Licitaţia este publică, deschisă, cu strigare, fără preselecție, care se derulează după regula licitaţiei competitive în paşi urcători stabiliţi valoric prin tragere la sorţi din propunerile participanţilor la licitaţie, între 1% – 10% din preţul de pornire al proprietății imobiliare, până la adjudecare.

Preţul de pornire în licitaţie publică a proprietății imobiliare reprezintă 30% din valoarea de piață stabilită prin Raportul de evaluare nr. 883136/16.06.2020 întocmit de Cerved Property Services SA, depus la dosarul cauzei nr. 1238/98/2019 aflat pe rolul Tribunalului Ialomița, Secția Civilă.

Participarea la licitaţia publică este condiţionată de depunerea la sediul lichidatorului judiciar, cel mai târziu cu 2 (două) ore înainte de ședința de licitație publică, a următoarelor înscrisuri:

 • oferta de cumpărare şi dovada consemnării garanției de participare la licitația publică de 10% din preţul de pornire al propietății imobiliare și al bunurilor mobile (la cursul valutar BNR din data plății), în contul unic de insolvenţă al debitorului Petroserv SRL(CUI 6671951) – cod IBAN RO52BTRLRONCRT0448090803, deschis la Banca Transilvania SA;
 • dovada achitării contravalorii caietului de sarcini în sumă de 800 lei + TVA în contul unic de insolvenţă al debitorului Petroserv SRL(CUI 6671951) – cod IBAN RO52BTRLRONCRT0448090803, deschis la Banca Transilvania SA;
 • documentele care certifică identitatea şi calitatea participantului la licitație publică (prezentate în original și însoțite de copii conformate cu originalul).

Titlurile executorii în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea în bloc prin licitație publică a proprietății imobiliare și a bunurilor mobile descrise mai sus, sunt Hotărârea intermediară nr. 299 F din data de 19.03.2021 pronunțată în dosarul nr. 1238/98/2019 de către Tribunalul Ialomița, Secția Civilă; Procesul-verbal nr. 2702/28.07.2021 publicat în BPI nr. 13109/02.08.2021 al Adunării Generale a Creditorilor debitorului Petroserv SRL din data de 28.07.2021, ora 10:00, prin care a fost aprobată valorificarea în bloc a proprietății imobiliare și a bunurilor mobile aflate în patrimoniul societății debitoare Petroserv SRL; a fost aprobat tipul de vânzare – licitație publică, cu strigare, fără preselecție, care se va derula după regula licitaţiei competitive în paşi urcători, a proprietății imobiliare și a bunurilor mobile aflate în patrimoniul societății debitoare Petroserv SRL, respectiv a fost aprobat Regulamentul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru valorificarea în bloc a proprietății imobiliare situată în sat Orboești, Comuna Adrășești, jud. Ialomița, nr. cadastral 233, înscrisă în Carte Funciară nr. 4 localitatea Adrășești, Sat Orboești, constituită din 6 construcții reprezentând o fostă stație de carburanți și o clădire nivel P+1 cu funcțiunea de motel, în suprafață totală de 418,95 mp: C1-clădire P+1 în suprafață construită de 148,43 mp, C2-service auto în suprafață construită de 132,56 mp, C3-chiosc în suprafață construită de 34,85 mp, C4-cabină benzinărie P+1 în suprafață construită de 27,35 mp, C5-pompe benzină în suprafață construită de 5,76 mp și C6-rezervor carburanți în suprafață construită de 70 mp, și a bunurilor mobile aflate în patrimoniul societății debitoare Petroserv SRL; Procesul-verbal nr. 3212/03.08.2022 conform căruia Adunarea Generală a Creditorilor debitorului Petroserv SRL din data de 03.08.2022, ora 08:00 a aprobat continuarea expunerii pe piață și valorificării în bloc a proprietății imobiliare situată în sat Orboești, Comuna Adrășești, jud. Ialomița, nr. cadastral 233, înscrisă în Carte Funciară nr. 4 localitatea Adrășești, Sat Orboești, constituită din 6 construcții reprezentând o fostă stație de carburanți și o clădire nivel P+1 cu funcțiunea de motel, în suprafață totală de 418,95 mp: C1-clădire P+1 în suprafață construită de 148,43 mp, C2-service auto în suprafață construită de 132,56 mp, C3-chiosc în suprafață construită de 34,85 mp, C4-cabină benzinărie P+1 în suprafață construită de 27,35 mp, C5-pompe benzină în suprafață construită de 5,76 mp și C6-rezervor carburanți în suprafață construită de 70 mp, și a bunurilor mobile aflate în patrimoniul societății debitoare Petroserv SRL, la prețul de 30% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare.

Invităm pe toţi cei care vor să se prezinte la şedinţa de licitaţie publică la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop şi pâna la acel termen să depună oferte de cumpărare.

Somăm pe toți cei care pretind vreun drept asupra proprietății imobiliare și a bunurilor mobile să anunţe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare în termen, sub sancţiunea prevazută de lege.

Relaţii la adresa de email: office@consultant-insolventa.ro; Telefon 0745.267.676; 0752.286.086; tel./fax: 0256220827; la biroul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș; site www.consultant-insolventa.ro.