Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Licitatie publica Oxygaz Plus SRL, 16.01.2017

SC OXYGAZ PLUS SRL, societate în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul în Reşiţa, str. Mociur, nr. 50, jud. Caraş-Severin, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J11/176/2007, CUI 21108006, aflată  în procedura de faliment în dosar nr. 2940/115/2014 aflat pe rolul Tribunalului Caraș – Severin, prin lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL reprezentată de asociat coordonator ec. Popescu George, cu sediul procesual ales în localitatea Timișoara, strada Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiș, scoate la vânzare, prin licitaţie publică, competitivă, cu strigare, cu preţ în urcare, în condiţiile Legii nr. 85/2014, următoarele bunuri:

  1. Autoturism Ford Turneo Connect cu nr. de înmatriculare B-09-RPC la prețul de 11.250 lei fără TVA, reprezentând 75% din preţul de pornire stabilit în raportul de evaluare
  2. Remorcă tip Padis 85 09 UCM la prețul de 1.500 lei fără TVA, reprezentând 75% din preţul de pornire stabilit în raportul de evaluare
  3. Motostivuitor TCM FHD 18T3 la prețul de 27.000 lei fără TVA, reprezentând 75% din preţul de pornire stabilit în raportul de evaluare
  4. Obiecte de inventar, cu valoare de piață în sumă totală de: la prețul de 6,215.54 lei fără TVA, reprezentând 75% din preţul de pornire stabilit în raportul de evaluare
Nr. crt Denumire Valoare unitară reprezentând 100% din preţul de pornire stabilit în raportul de evaluare Valoare unitară reprezentând 75% din preţul de pornire stabilit în raportul de evaluare Cantitate      ( buc ) Valoare totală reprezentând 75% din preţul de pornire stabilit în raportul de evaluare
1 Microcentrală electrică ( nr. Inventar 10029) 411.764 308.82 1 308.82
2 Microcentrală electrică( nr. Inventar 10030) 468.908 351.68 1 351.68
3 Aerotermă AREO 81A 0020 ( nr. Inventar 10031) 414.82 311.12 1 311.12
4 Sistem electronic ( nr. Inventar 10037) 2684.5 2,013.38 1 2,013.38
5 Decelerometru AMX 502 1171.8 878.85 1 878.85
6 Furtun Oxigen 22.43 16.82 25 420.56
7 Furtun Acetilena 37.35 28.01 25 700.31
8 Furtun Acetilena 26.625 19.97 25 499.22
9 Duza PNME 10-25 6.735 5.05 1 5.05
10 Regulator acetilena 45.75 34.31 1 34.31
11 Duza oxigaz 10-30 MM 16.985 12.74 2 25.48
12 Duza oxigaz 25-50 MM 7.8525 5.89 1 5.89
13 Duza PNME 40-60 5.7875 4.34 1 4.34
14 Duza Oxigaz 60-100 MM 5.7875 4.34 1 4.34
15 Reductor Oxigen 200/10 47 35.25 1 35.25
16 Regulator oxigen 47.5 35.63 1 35.63
17 Dulap cu ușă – 450X450X1200 21.535 16.15 1 16.15
18 Notebook Fujitsu Siemens 120.7325 90.55 1 90.55
19 Scară Aluminiu 47-09 52.004 39.00 1 39.00
20 Suflanta de aer cald 23.31 17.48 1 17.48
21 Transpaleta Powerlifter 170.037 127.53 3 382.58
22 Whiteboard Magnetic 19.002 14.25 1 14.25
23 Aeroterma Albatros 14.196 10.65 2 21.29
Total 5842.411 4,381.81   6,215.54

Titlurile executorii în baza cărora lichidatorul judiciar procedează la vânzarea bunurilor mobile descrise anterior, sunt : Sentinţa nr. 52/JS/04.02.2016 pronunţată de către Tribunalul Caraș – Severin, în dosarul nr. 2940/115/2014 prin intermediul căreia se dispune trecerea debitorului SC Oxygaz Plus SRL în procedura de faliment și Procesul verbal nr. 2670/30.08.2016 întocmit la ședința Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Oxygaz Plus SRL. Adunarea Generală a Creditorilor convocată în data de 30.08.2016 a aprobat tipul, metoda de valorificare și Regulamentul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru activele aflate în averea debitorului SC Oxygaz Plus SRL, întocmite de către lichidatorul judiciar.

Licitaţia va avea loc la biroul lichidatorului judiciar din localitatea Timișoara, str. Nicu Filipescu nr. 4, ap 14, judeţul Timiș la data de 16.01.2017 orele 16:00.

  • Informăm toți ofertanţii că sunt obligaţi să depună o garanţie reprezentând 10% din preţul de pornire al licitaţiei în contul RO11 RZBR 0000 0600 0892 7008 deschis la Banca Raiffeisen Bank SA Agenția Reșița, şi să achiziționeze caietul de sarcini în sumă de 250,00 lei.
  • Invităm pe toți cei care vor să participe la şedinţa de licitaţie din data de 16.01.2017 să depună oferte de cumpărare și documentele în copie xerox din care rezultă faptul că a fost achitată garanția de licitație și contravaloarea caietului de sarcini până la data de 16.01.2017 orele 15:00 la următoarea adresă: Timișoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiș.

Somăm pe toți cei care pretind vreun drept asupra bunurilor să anunțe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare în termen, sub sancțiunea prevăzută de lege.

          Relaţii la sediul ales al lichidatorului judiciar, telefon 0752286086, tel./fax : 0256220827 sau la adresa de email : office@consultant-insolventa.ro; site www.consultant-insolventa.ro.