Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Licitație publică – obiecte de inventar Midnight Production SRL-D

Midnight Production SRL-Dîn faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul social în Bacău, str. Călugăreni, nr. 11, sc. E, ap. 10, jud. Bacău, având CUI 37707796,înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău sub nr. J04/943/2017, prin lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, cu sediul procesual ales în Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș, înregistrată în RFO II sub nr. 0649, CUI RO 31215824, reprezentată prin asociat coordonator ec. Popescu George, numit prin Sentința civilă nr. 88/2022 din data de 17.03.2022pronunțată de Tribunalul Bacău, Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 2291/110/2021, anunţă licitaţie publică deschisă, cu strigare, pentru vânzarea în bloc a bunurilor mobile de natura obiectelor de inventar la prețul de pornire de 126 EURO + TVA (la cursul BNR din data plății), reprezentând:

Denumire
Laptop Macbook, model Air, stare tehnică: funcțional, cu parolă
Laptop Macbook, model Air, stare: nu are parolă, stare optică acceptabilă
Nr. Crt.Denumire bunNumăr bucățiStare/Observații
1Compresor1folosit
2Trusă medicală1utilizată
3Sisteme prindere1folosite
4Cutii șuruburi4Desfacute/incomplete
5Hard Western Digital 160Gb WCAS219022981Utilizat
6Cantar max 300011 Heinner1Murdar. Prezintă urme de uzură.
7Capsator automat Bosch PTK. 3.6 L.l1Utilizat
8Telemetru laser Nutool1Utilizat
9Ferăstrău Pendular SEX I ER X1Utilizat
10Trusă prim ajutor Vesta Investment (plastic)1Spartă. murdară. Utilizată
11Flex Bosch PWS 750-1251Utilizat
12Bandă de măsurat de 30 m1Utilizat
13Cumpănă1Utilizat
14Set biți1Incomplet/utilizati
15Capsator Novus J13 A4-10 mm1Utilizat
16Pistol pentru silicon2Folosite
17Ser burghie Bosh1Incomplet/uti lizat
18Clește Uolzer1Folosit
19Cot etrier1Folosit
20Vârf malaxor1Folosit
21Ghem sfoara, banda scotch, banda adeziva, banda hârtie4 (una de fiecare)Nefolosite
22Râzătoare glet1Folosită
23Capsator manual Novus 6-14 mm1Utilizat
24Diverse scule mărunte: mistrie, chei 2 buc, daltă, burghie 2 buc Folosite
25Rolă PVC1Utilizată
26Cuter Irwin1utilizat
27Cuplă 380W1Utilizată
28Set biți Bosh1Prezintă urmă de utilizare
29Lame tlex4Uzate
30Tuburi silicon4Nefolosite
31Trusă chei Kronus1Utilizată
32Lanț bicicletă1Utilizat
33Cabluri pornire1 
34Cap ciocan 1Ruginit
35Genunchiere3Folosite
36Acumulator fără întreținere1Folosite
37încălțăminte protecție2Utilizați
38Aerotermă ZASS ZFH 02C1Murdară/folosită
39Lopată și cumpănă1Folosite
40Găleți plastic lucru2Folosite
41Cuie, șuruburi, holșuruburi. cct0.5 kg 
42Cutie vopsea ICA pe baza de apa1Aparent nedesfăcută
43Suport hîrtie igienică și perie wc1Utilizat, ruginit
44Consumabile birou: cater și capsator1 din fiecareUtilizate
45Chingi157 neutilizate

Valorificarea bunurilor mobile se va efectua cu aplicarea cotei de TVA de 19%.

Licitația publică va avea loc la biroul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiș, în data de 19.08.2022, ora 15:00, iar în cazul în care bunurile mobile nu vor fi valorificate, licitația publică va fi reluată, în aceleași condiții, în data de 26.08.2022 ora 15:00, 02.09.2022 ora 15:00, 09.09.2022 ora 15:00, respectiv în data de 16.09.2022 ora 15:00.

Participarea la licitaţia publică este condiţionată de depunerea la sediul lichidatorului judiciar, cel mai târziu cu 2 (două) ore înainte de ședința de licitație publică, a următoarelor înscrisuri:

  • oferta de cumpărare în format scris, semnată şi dovada garanției de participare la licitația publică de 10% din preţul de pornire al bunurilor mobile (la cursul BNR din data plății), în contul unic de insolvenţă al Midnight Production SRL-D (CUI 37707796) –  cod IBAN RO17BREL0002003300920100 deschis la Libra Internet Bank SA, cu cel puţin 2 ore înainte de începerea licitaţiei, conform art. 768 alin. (1) din NCPC;
  • dovada achitării contravalorii caietului de sarcini în sumă de 150 lei + TVA în contul unic de insolvenţă al Midnight Production SRL-D (CUI 37707796) –  cod IBAN RO17BREL0002003300920100 deschis la Libra Internet Bank SA;
  • documentele care certifică identitatea şi calitatea participantului la licitație publică (prezentate în original și însoțite de copii conformate cu originalul).

Preţul de pornire în licitaţie publică al bunurilor mobile reprezintă 100% din valoarea de piață stabilită prin Raportul de evaluare nr. 282/14.06.2022, întocmit de expert evaluator membru ANEVAR Tărăsescu P. O., respectiv având în vedere aspectele prezentate prin Nota de opinie nr. 03/14.06.2022 emisă de expert evaluator membru ANEVAR Tărăsescu P. O., depusă la dosarul nr. 2291/110/2021 aflat pe rolul Tribunalului Bacău, Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal.

Titlurile executorii în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea bunurilor mobile descrise mai sus, sunt: Sentința civilă nr. 381/2021 din data de 02.09.2021 pronunțată de Tribunalul Bacău, Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 2291/110/2021; Sentința civilă nr. 88/2022 din data de 17.03.2022 pronunțată de Tribunalul Bacău, Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 2291/110/2021; Procesul-verbal nr. 5312/09.08.2022 publicat în BPI nr. 13069/10.08.2022, conform căruia Adunarea Generală a Creditorilor debitorului Midnight Production SRL-D din data de 09.08.2022, ora 08:00 a aprobat tipul de vânzare a bunurilor mobile de natura obiectelor de inventar din averea debitorului Midnight Production SRL-D, respectiv licitație publică, cu strigare, fără preselecție, care se va derula după regula licitaţiei competitive în paşi urcători, a aprobat valorificarea în bloc a bunurilor mobile de natura obiectelor de inventar, a aprobat Regulamentul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru valorificarea în bloc a bunurilor mobile de natura obiectelor de inventar din averea debitorului Midnight Production SRL-D.

Licitaţia este publică, deschisă, cu strigare, fără preselecție, care se derulează după regula licitaţiei competitive în paşi urcători stabiliţi valoric prin tragere la sorţi din propunerile participanţilor la licitaţie, între 1% – 10% din preţul de pornire al bunurilor mobile, până la adjudecare.

Invităm pe toţi cei care vor să se prezinte la şedinţa de licitaţie publică la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop şi pâna la acel termen să depună oferte de cumpărare.

Somăm pe toți cei care pretind vreun drept asupra bunurilor mobile să anunţe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare în termen, sub sancţiunea prevazută de lege.

Relaţii la adresa de email: office@consultant-insolventa.ro; telefon 0752286086; tel./fax: 0256220827; la biroul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș; site www.consultant-insolventa.ro.