Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Licitatie publica Monopost LOLA F3000, 09.03.2017

SC HYDRO-ENGINEERING SA, cu sediul în localitatea Reşiţa, str. Calea Caransebeşului, nr. 16 A, jud. Caraş-Severin, CUI 18045420, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J11/915/2005, aflată  în procedura de reorganizare în dosar nr. 5911/115/2013 prin administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL reprezentată de asociat coordonator ec. Popescu George, cu sediul procesual ales în localitatea Timișoara, strada Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiș, scoate la vânzare: Monopost LOLA F 3000 în valoare de 199.890 lei + TVA (reprezentând 90% din preţul de pornire stabilit în raportul de evaluare).

Bunul *Monopost LOLA F 3000* se caracterizează astfel:

– șasiu LOLA 99/50 – Fahrgestell – Nr. 11 S;

– motor Cosworth DFY Nr. 3020;

Titlurile executorii în baza cărora lichidatorul judiciar procedează la vânzarea bunului mobil descris anterior, sunt : Decizia civilă nr. 742/A din data de 21.09.2015 pronunțată de Curtea de Apel Timișoara în dosarul nr. 5911/115/2013/a6 și Procesul verbal nr. 2018/13.01.2016 întocmit la ședința Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Hydro-Engineering SA. Adunarea Generală a Creditorilor convocată în data de 13.01.2016 a aprobat Regulamentul de vanzare al bunului *Monopost LOLA F 3000* întocmit de către administratorul judiciar.

Licitaţia va avea loc la biroul administratorului judiciar din localitatea Timișoara, str. Nicu Filipescu nr. 4, ap 14, judeţul Timiș la data de 09.03.2017 orele 1200.

  • Informăm toți ofertanţii că sunt obligaţi să depună o garanţie reprezentând 10% din preţul de pornire al licitaţiei în contul RO21 BRDE 110S V346 0081 1100 deschis la Banca BRD, şi să achiziționeze caietul de sarcini în sumă de 250,00 lei.
  • Invităm pe toți cei care vor să participe la şedinţa de licitaţie din data de 09.03.2017 să depună oferte de cumpărare și documentele în copie xerox din care rezultă faptul că a fost achitată garanția de licitație și contravaloarea caietului de sarcini până la data de 09.03.2017 orele 11,00 la următoarea adresă: Timișoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiș.

Somăm pe toți cei care pretind vreun drept asupra bunului să anunțe administratorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare în termen, sub sancțiunea prevăzută de lege.

          Relaţii la sediul ales al administratorului judiciar, telefon 0752286086, tel./fax : 0256220827 sau la adresa de email : office@consultant-insolventa.ro; site www.consultant-insolventa.ro.