Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Licitație publică – mijloace de transport marca FORD, FDEY TRANZIT și marca FIAT, 199 BXD1B PUNTO

DIALMA SRL în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul social în Arad, str. Cîmpul Liniștii, nr. 1, jud. Arad, având CUI 1678240, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad sub nr. J02/2084/1991, prin lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, cu sediul procesual ales în Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș, înregistrată în RFO II sub nr. 0649, CUI RO 31215824, reprezentată prin asociat coordonator ec. Popescu George, numit prin Sentința civilă nr. 846/2021 din data 22.11.2021 pronunțată de Tribunalul Arad, Secţia a II-a Civilă, în dosarul nr. 1046/108/2019, anunţă licitaţie publică deschisă, cu strigare, pentru vânzarea următoarelor mijloace de transport:

Denumire bunPreț de pornire
Autoutilitară marca FORD, FDEY TRANZIT, an fabricație 2004, nr. identificare WF0PXXBDFP4A50364, nr. înmatriculare AR-90-MDI, capacitate cilindrică 1998 cmc, km parcurși (conform ultimei înregistrări la RAR) – 421.481 km, stare tehnică: nefuncțională.438 EURO + TVA
Autoturism Marca FIAT, 199 BXD1B PUNTO, an fabricație 2006, nr. identificare ZFA19900001129240, nr. înmatriculare AR-09-YXO, serie motor 1362531, capacitate cilindrică 1248 cmc, km parcurși (conform ultimei înregistrări la RAR) – 131.450 km, stare tehnică: nefuncțională.330 EURO + TVA
Autoturism Marca FIAT, 199 BXD1B PUNTO, an fabricație 2006, nr. identificare ZFA19900001130112, nr. înmatriculare: AR09YXN, serie motor 1386015, capacitate cilindrică 1248 cmc, km parcurși (conform ultimei înregistrări la RAR) – 154.777 km, stare tehnică: nefuncțională.300 EURO + TVA
Preț de pornire total1.068 EURO + TVA

Valorificarea mijloacelor de transport se va efectua cu aplicarea cotei TVA de 19%.

Licitaţia publică va avea loc la biroul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiș în data de 18.05.2023 ora 13:00, iar în cazul în care bunurile mobile nu vor fi valorificate, licitația publică va fi reluată, în aceleași condiții, în data 25.05.2023 ora 13:00 și în data de 02.06.2023 ora 13:00.

Participarea la licitaţia publică este condiţionată de depunerea la sediul lichidatorului judiciar, cel mai târziu cu 2 (două) ore înainte de ședința de licitație publică, a următoarelor înscrisuri:

  • în sumă de 100 lei + TVA în contul unic de insolvenţă al societății Dialma SRL (CUI 1678240) –  cod IBAN RO85BTRLRONCRT0V25153302 deschis la Banca Transilvania SA;
  • documentele care certifică identitatea şi calitatea participantului la licitație publică (prezentate în original și însoțite de copii conformate cu originalul).

Titlurile executorii în baza cărora lichidatorul judiciar procedează la vânzarea mijloacelor de transport anterior mențioate, sunt: Sentința civilă nr. 846/2021 din data 22.11.2021 pronunțată de Tribunalul Arad, Secţia a II-a Civilă, în dosarul nr. 1046/108/2019 prin care s-a dispus intrarea în faliment a debitorului Dialma SRL; Procesul-verbal nr. 351/25.01.2023, publicat în BPI nr. 1620/30.01.2023, conform căruia Adunarea Generală a Creditorilor debitorului Dialma SRL din data de 25.01.2023, ora 08:00 a aprobat tipul de vânzare a bunurilor mobile din averea debitorului Dialma SRL, respectiv licitație publică, cu strigare, fără preselecție, care se va derula după regula licitaţiei competitive în paşi urcători, respectiv a aprobat Regulamentul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru valorificarea bunurilor mobile din averea debitorului Dialma SRL.

Licitaţia este publică, deschisă, cu strigare, fără preselecție, care se derulează după regula licitaţiei competitive în paşi urcători stabiliţi valoric prin tragere la sorţi din propunerile participanţilor la licitaţie, între 1% – 10% din preţul de pornire al mijloacelor de transport, până la adjudecare.

Invităm pe toţi cei care vor să se prezinte la şedinţa de licitaţie publică la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop şi pâna la acel termen să depună oferte de cumpărare.

Somăm pe toți cei care pretind vreun drept asupra mijloacelor de transport să anunţe lichidatorul judiciar înainte de ședințele de licitație publică, sub sancţiunea prevazută de lege.

Relaţii la adresa de email: office@consultant-insolventa.ro; telefon 0752286086; tel./fax: 0256220827; la biroul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș; site www.consultant-insolventa.ro.