Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Licitație publică – mijloace de transport Gologan Trans SRL

GOLOGAN TRANS SRL în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul social în sat Razvani, oraș Lehliu Gară, jud. Călărași, având CUI RO 15145280, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Călărași sub nr. J51/30/2003, prin lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, cu sediul procesual ales în Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș, înregistrată în RFO II sub nr. 0649, CUI RO 31215824, reprezentată prin asociat coordonator ec. Popescu George, numit prin Încheierea de ședință a Camerei de Consiliu din data de 16.02.2022 pronunțată în dosarul nr. 1385/116/2021 de Tribunalul Călărași, Secția Civilă, anunţă LICITAŢIE PUBLICĂ DESCHISĂ, CU STRIGARE, PENTRU VÂNZAREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT:

Nr. crt.Denumire mijloc de transportValoare de piață
1Autoutilitară N, marca VOLKSWAGEN, tipul 2KN/BBBSUX01/CADDY, serie șasiu WV1ZZZ2KZ9X126161, an fabricație 2009, greutate 1.448 kg, putere 55 kW, număr de înmatriculare CL-23-GMC, culoare albastru, caroserie BB Furgon, motor tip BSU, serie 043807,combustibil motorină, capacitate cilindrică 1896 cmc. Stare tehnico-funcțională: incompletă, nefuncțională200 EURO + TVA
2Autoturism M1, marca VOLKSWAGEN, tip 2K, variantă AFBLSX01 CADDY, serie șasiu WV2ZZZ2KZAX125050, an fabricație 2010, greutate 1.542 kg, putere 77 kW, număr de înmatriculare CL-25-GMC, culoare roșu, caroserie AF vehicul cu utilizare multiplă, capacitate cilindrică 1896 cmc, motor tip BLS serie C78192, combustibil motorină. Stare tehnico-funcțională: incompletă, nefuncțională210 EURO + TVA
3Semiremorcă O4, marca MEILLER, tip TR3/MHPS 41/3, serie șasiu W09SHL335CSM08044, an fabricație 2012, greutate 7.420 kW, număr de înmatriculare CL-17-GMC, culoare roșu-negru, caroserie DA basculantă. Stare tehnico-funcțională: incompletă, nefuncțională1.080 EURO + TVA

Valorificarea mijloacelor de transport se va efectua cu aplicarea cotei de TVA de 19%.

Licitația publică va avea loc la biroul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiș, în data de 20.09.2022 ora 11:00, iar în cazul în care mijlocul de transport nu va fi valorificat, licitația publică va fi reluată, în aceleași condiții, în data de 27.09.2022 ora 11:00, 04.10.2022 ora 11:00, 11.10.2022 ora 11:00, respectiv în data de 18.10.2022 ora 11:00.

Participarea la licitaţia publică este condiţionată de depunerea la sediul lichidatorului judiciar, cel mai târziu cu 2 (două) ore înainte de ședința de licitație publică, a următoarelor înscrisuri:

  • oferta de cumpărare în format scris, semnată şi dovada garanției de participare la licitația publică de 50% din preţul de pornire al bunului mobil (la cursul BNR din data plății), în contul unic de insolvenţă al Gologan Trans SRL (CUI RO 15145280) –  cod IBAN RO78BREL0002003701280100 deschis la Libra Internet Bank SA, cu cel puţin 2 ore înainte de începerea licitaţiei, conform art. 768 alin. (1) din NCPC;
  • dovada achitării contravalorii caietului de sarcini în sumă de 300 lei + TVA în contul unic de insolvenţă al Gologan Trans SRL (CUI RO 15145280) –  cod IBAN RO78BREL0002003701280100 deschis la Libra Internet Bank SA;
  • documentele care certifică identitatea şi calitatea participantului la licitație publică (prezentate în original și însoțite de copii conformate cu originalul).

Preţul de pornire în licitaţie publică al mijloacelor de transport reprezintă 100% din valoarea de piață stabilită prin Raportul de evaluare a bunurilor mobile din averea debitorului Gologan Trans SRL, nr. 283/30.06.2022 întocmit de către expert evaluator membru ANEVAR Tărăsescu I. P. O, depus la dosarul nr. 1385/116/2021 aflat pe rolul Tribunalului Călărași, Secția Civilă.

Titlurile executorii în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea mijlocului de transport descris mai sus, sunt: Încheierea camerei de consiliu din data de 27.10.2021 pronunțată în dosarul nr. 1385/116/2021 de Tribunalul Călărași, Secția Civilă; Încheierea camerei de consiliu din data de 16.02.2022 pronunțată în dosarul nr. 1385/116/2021 de Tribunalul Călărași, Secția Civilă; Procesul-verbal nr. 3149/29.07.2022, publicat în BPI nr. 12729/02.08.2022, conform căruia Adunarea Generală a Creditorilor debitorului Gologan Trans SRL din data de 29.07.2022, ora 08:00 a aprobat tipul de vânzare a bunurilor mobile reprezentând mijloace de transport din averea debitorului Gologan Trans SRL, respectiv licitație publică, cu strigare, fără preselecție, care se va derula după regula licitaţiei competitive în paşi urcători, respectiv a aprobat Regulamentul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru valorificarea individuală a mijloacelor de transport din averea debitorului Gologan Trans SRL.

Licitaţia este publică, deschisă, cu strigare, fără preselecție, care se derulează după regula licitaţiei competitive în paşi urcători stabiliţi valoric prin tragere la sorţi din propunerile participanţilor la licitaţie, între 1% – 10% din preţul de pornire al mijlocului de transport, până la adjudecare.

Invităm pe toţi cei care vor să se prezinte la şedinţa de licitaţie publică la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop şi pâna la acel termen să depună oferte de cumpărare.

Somăm pe toți cei care pretind vreun drept asupra mijlocului de transport să anunţe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare în termen, sub sancţiunea prevazută de lege.

Relaţii la adresa de email: office@consultant-insolventa.ro; telefon 0752286086; tel./fax: 0256220827; la biroul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș; site www.consultant-insolventa.ro.