Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Licitație publică – Mijloace de transport, calculatoare, mobilier, debitor Asist Electric SRL

ASIST ELECTRIC SRLîn faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul social în Brașov, str. 13 Decembrie, nr. 29, sc. B, ap. 13, jud. Brașov, având CUI 15538971, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov sub nr. J08/1213/2003, prin lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, cu sediul procesual ales în Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș, înregistrată în RFO II sub nr. 0649, CUI RO 31215824, reprezentată prin asociat coordonator ec. Popescu George, numit prin Încheierea de ședință a Camerei de consiliu dindatade15.11.2021 pronunțată de Tribunalul Brașov, Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal în dosarul 2858/62/2021, anunţă licitaţie publică deschisă, cu strigare, pentru vânzarea bunurilor mobile:

Denumire bunPreț de pornire
Autoturism marca AUDI, varianta 80 SC, seria șasiu WAUZZZ89ZHA326661, număr de înmatriculare BV-18-ASS, anul fabricației 1987, caroserie 3 vol. berlină 4 uși, cilindree 1781 cmc, serie motor 009666, combustibil benzină, culoare alb, stare tehnică: nefuncțional, în stare avansată de degradare80.00 EURO + TVA
Autoturism M1, marca FORD, varianta B4Y/QJBB1/Mondeo, serie șasiu WF04XXGBB46U45577, anul fabricației 2006, putere 114 kW, caroserie AA berlină, serie motor 0045577, cilindree 2198 cmc, culoare gri, combustibil motorină, stare tehnică: funcțional, stare acceptabilă780.00 EURO + TVA
Autoturism marca BMW, model 316 i, serie șasiu WBAEY310X0KS41127, număr de înmatriculare BV-73-GEA, anul fabricației 2004, caroserie 3 vol. berlină 4 uși, cilindree 1796 cmc, putere 85 kW, culoare gri, combustibil benzină, serie motor 435H152, stare tehnică: funcțional, stare acceptabilă525.00 EURO + TVA
Autoturism marca Volkswagen, model Passat Variant, serie șasiu WVWZZZ3BZYE252422, număr de înmatriculare BV-91-AVE, anul fabricației 2000, putere 85 kW, culoare albastru, cilindree 1896 cmc, caroserie 2 vol. break 4+1 uși, combustibil motorină, serie motor 127330, stare tehnică: nefuncțional, în stare avansată de degradare120.00 EURO + TVA
Copiator Sharp, model AR 5316, anul fabricației 2013, stare tehnică: funcțional, mici defecțiuni20.00 EURO + TVA
Calculator, anul fabricației 2012, stare tehnică: nefuncțional2.00 EURO + TVA
Calculator, anul fabricației 2012, stare tehnică: nefuncțional2.00 EURO + TVA
Plotter HP AO, anul fabricației 2014, stare tehnică: funcțional, mici defecțiuni95.00 EURO + TVA
Calculator Intel, anul fabricației 2012, stare tehnică: nefuncțional2.00 EURO + TVA
Aparat de măsurare Fluke 345, anul fabricației 2007, stare tehnică: neatestat metrologic35.00 EURO + TVA
Indicator de succesiune faza Fluke 9062, anul fabricației 2017, stare tehnică: funcțional60.00 EURO + TVA
Centrală, anul fabricației 2007, stare tehnică: funcțională25.00 EURO + TVA
Mobilier, anul fabricației 2013, în stare bună25.00 EURO + TVA
Mobilier birou, anul fabricației 2013, în stare bună85.00 EURO + TVA
Notebook Asus XSIRIL, anul fabricației 2012, stare tehnică: funcțional, ecran cu defecțiuni25.00 EURO + TVA
Calculator, anul fabricației 2013, stare tehnică: funcțional35.00 EURO + TVA
Preț de pornire total1.916,00 EURO + TVA

Valorificarea bunurilor mobile se va efectua cu aplicarea cotei de TVA de 19%.

Licitația publică va avea loc la biroul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiș, în data de 14.06.2023 ora 13:00, iar în cazul în care bunurile mobile nu vor fi valorificate, licitația publică va fi reluată, în aceleași condiții, în data de 21.06.2023 ora 13:00, 28.06.2023 ora 13:00, 05.07.2023 ora 13:00, respectiv în data de 12.07.2023 ora 13:00.

Participarea la licitaţia publică este condiţionată de depunerea la sediul lichidatorului judiciar, cel mai târziu cu 2 (două) ore înainte de ședința de licitație publică, a următoarelor înscrisuri:

  • oferta de cumpărare în format scris, semnată şi dovada garanției de participare la licitația publică de 10% din preţul de pornire al bunului mobil (la cursul BNR din data plății), în contul unic de insolvenţă al Asist Electric SRL (CUI 15538971) –  cod IBAN RO27 BTRL RONC RT06 4822 0101 deschis la Banca Transilvania SA, cu cel puţin 2 ore înainte de începerea licitaţiei, conform art. 768 alin. (1) din NCPC;
  • dovada achitării contravalorii caietului de sarcini în sumă de 100 lei + TVA în contul unic de insolvenţă al Asist Electric SRL (CUI 15538971) –  cod IBAN RO27 BTRL RONC RT06 4822 0101 deschis la Banca Transilvania SA;
  • documentele care certifică identitatea şi calitatea participantului la licitație publică (prezentate în original și însoțite de copii conformate cu originalul).

Preţul de pornire în licitaţie publică al mijloacelor de transport reprezintă 50% din valoarea de piață stabilită prin Raportul de evaluare a bunurilor mobile din averea debitorului Asist Electric SRL nr. 291/15.09.2022 întocmit de către expert evaluator membru ANEVAR Tărăsescu P. O., depus la dosarul cauzei nr. 2858/62/2021 aflat pe rolul Tribunalului Brașov, Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal.

Titlurile executorii în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea bunurilor mobile descris mai sus, sunt: Încheierea de ședință a Camerei de consiliu din data de 07.07.2021 pronunțată de Tribunalul Brașov, Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal în dosarul 2858/62/2021; Încheierea de ședință a Camerei de consiliu din data de 15.11.2021 pronunțată de Tribunalul Brașov, Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal în dosarul 2858/62/2021; Procesul-verbal nr. 4545/27.10.2022 publicat în BPI nr. 17423/27.10.2022, conform căruia a aprobat tipul de vânzare a bunurilor mobile din averea debitorului Asist Electric SRL, respectiv licitație publică, cu strigare, fără preselecție, care se va derula după regula licitaţiei competitive în paşi urcători; Procesul-verbal nr. 4617/02.11.2022 publicat în BPI nr. 17858/03.11.2022 conform căruia Adunarea Generală a Creditorilor a aprobat Regulamentul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru valorificarea bunurilor mobile din averea debitorului Asist Electric SRL; Procesul-verbal nr. 2270/02.06.2023, conform căruia Adunarea Generală a Creditorilor debitorului Asist Electric SRL din data de 02.06.2023, ora 08:00 a aprobat continuarea expunerii pe piață și valorificarea bunurilor mobile din averea debitorului Asist Electric SRL, la prețul de 50% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare, prin organizarea de 5 licitații publice.

Licitaţia este publică, deschisă, cu strigare, fără preselecție, care se derulează după regula licitaţiei competitive în paşi urcători stabiliţi valoric prin tragere la sorţi din propunerile participanţilor la licitaţie, între 1% – 10% din preţul de pornire al bunurilor mobile, până la adjudecare.

Invităm pe toţi cei care vor să se prezinte la şedinţa de licitaţie publică la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop şi pâna la acel termen să depună oferte de cumpărare.

Somăm pe toți cei care pretind vreun drept asupra bunurilor mobile să anunţe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare în termen, sub sancţiunea prevazută de lege.

Relaţii la adresa de email: office@consultant-insolventa.ro; telefon 0752286086; tel./fax: 0256220827; la biroul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș; site www.consultant-insolventa.ro.